Au început înscrierile pentru examenul de titularizare

388

Începând de miercuri, cadrele didactice din judeţul Gorj care doresc să susţină examenul de titularizare din acest an se pot înscrie la concurs. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, înscrierile se desfăşoară în perioada 7 – 19 mai, urmând ca proba scrisă să aibă loc în data de 21 iulie.

Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 se vor depune la secretariatul Colegiului Tehnic “Ion Mincu” din Târgu-Jiu, până la data de 19 mai. Dosarele candidaţilor vor fi verificate şi avizate de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar în perioada 19-21 mai. După verificarea cererilor urmează validarea înscrierii, prin semnătură, de candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs; perioada de validare se desfăşoară între 21-23 mai şi 14-16 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2014. Următoarea etapă este afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă, pe 26 mai. Începând de pe 26 mai şi până pe 27 iunie, candidaţii vor susţine inspecţiile la clasă, proba scrisă având loc pe 21 iulie, tot la Colegiul Tehnic “Ion Mincu”. Rezultatele vor fi afişate pe 25 iulie, iar candidaţii nemulţumiţi de note vor putea depune contestaţiile între 25-26 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe 30 iulie. Începând cu data de 31 iulie vor avea loc şedinţele publice de repartiţie pe posturi.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here