A fost stabilit lotul Gorjului pentru Olimpiada Națională de Lingvistică

398

Județul Gorj va fi reprezentat de opt elevi la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică, ce se va desfășura în luna aprilie. Cei opt elevi provin de la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu și Colegiul Tehnic Motru.

Inspectoratul Școlar Județean a stabilit rezultatele finale ale etapei județene a Olimpiadei de Lingvistică, ce s-a desfășurat în data de 21 ianuarie, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu. La această etapă a olimpiadei au putut participa doar elevii cu media 10 la disciplina Limba şi literatura română şi o medie nu mai mică decât 9 la Matematică. În urma punctajelor obținute, opt elevi s-au calificat la următoarea fază a olimpiadei, cea națională, ce urmează a se desfășura în luna aprilie. Cei opt membri ai lotului sunt: Buleaucă Darius, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Lădaru Isabela, Strinu Daniel), Ișfan Ștefan, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Goanță Cristina, Bunget Mihai), Groza Iulia, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru (prof. îndrumători: Pîrvulescu Eduard, Ochiană Ionica), Dobrotă Angela, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Stroe Angela, Constantinescu Marina), Guțoiu Raj Alexandru, elev în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic Motru (prof. îndrumători: Georgescu Corina, Rușeț Nicolae), Amza Andreea, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Goanță Cristina, Bunget Mihai), Ciurea Gabriel, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Roată Elena, Bărbieru Cornelia Elena) și Negrea Teodora, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (prof. îndrumători: Duțescu Daniela, Bunget Mihai). Olimpiada de Lingvistică se desfășoară pe trei secțiuni (secţiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a – a VI-a, secţiunea de exerciţiu pentru elevii claselor a VII-a – a VIII-a și secţiunea de performanţă pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a) și are ca obiectiv descoperirea şi înţelegerea de către elevi a algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competenţa de comunicare lingvistică, indiferent de idiom. Subiectele pentru etapa naţională a Olimpiadei de Lingvistică vor fi concepute astfel: pentru secţiunea de antrenament, de către profesori din învăţământul preuniversitar, coordonaţi de inspectorii generali de limba română din cadrul MEN şi de către cadre didactice de la Universitatea Bucureşti; pentru secţiunile de exerciţiu şi de performanţă, de către grupul de lucru alcătuit din cadre didactice ale Departamentului de Lingvistică al Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti. Concurenţii situaţi pe primele patru locuri la etapa naţională, la secţiunea de performanţă, vor participa la etapa internațională a olimpiadei de lingvistică. Olimpiada de Lingvistică pune în valoare abilităţile lingvistice în relaţie cu modelul matematic al comunicării şi se bazează pe nivelul de cultură generală a participanţilor, fără a presupune cunoştinţe speciale, ci doar o bază teoretică minimală (concepte fundamentale din lingvistică şi matematică, însuşite prin parcurgerea programelor şcolare). Subiectele urmăresc aplicarea, prin analogii, a logicii semantice în raport cu logica gramaticală şi cu aspectul morfosintactic al enunţului, contribuind substanţial la ordonarea structurilor lingvistice, a formulelor de construcţie a comunicării, cu scopul înţelegerii mesajului, în relaţia emiţător-receptor. Olimpiada stimulează performanţa la nivel comunicativ-funcţional şi se înscrie în tendinţele moderne în comunicare, vizând diminuarea limitelor şi eliminarea barierelor existente din perspectivă strict idiomatică. Totodată, se are în vedere ca, la secţiunea de iniţiere, elevii să înţeleagă algoritmul lingvistic în raport cu mesajul textului ficţional/nonficţional şi modul de funcţionare a comunicării lingvistice ca suport al comunicării culturale.
Rolul olimpiadei este de a dezvolta competenţa – cheie fundamentală, aceea de a învăţa să înveţi, prin: creşterea interesului pentru componenta lingvistică a comunicării, fundamental pentru derularea procesului în dimensiunea sa pragmatică, promovarea diversităţii lingvistice şi culturale, stimularea abilităţilor elevilor pentru gândirea logică şi analogică şi aplicarea creativă a cunoştinţelor generale în decodarea mesajului, crearea abilităţii de a rezolva probleme autonome de lingvistică, folosind datele lingvistice oferite, fără a cunoaşte limbile respective și înţelegerea mecanismului care stă la baza traducerii automate şi care guvernează lingvistica computaţională.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here