4000 de tichete sociale pentru nevoiaşii din Rovinari

144

Peste 4000 de tichete sociale va acorda Primăria şi Consiliul Local Rovinari pentru persoanele nevoiaşe din localitate cu ocazia sărbătorilor pascale. Însă pentru a beneficia de aceste tichete, persoanele în cauză trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Una dintre acestea ar fi ca venitul pe membru de familie să nu depăşească 750 lei pe lună.

Primăria şi Consiliul Local Rovinari acordă tichete sociale persoanelor singure şi familiilor domiciliate în Rovinari, al căror venit se situează până la 750 lei/lună/membru de familie. Înscrierile se efectuează la Clubul Vârstnicilor din localitate. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea tichetelor în data menţionată pe acesta. “Primăria Rovinari este alături de cetăţenii nevoiaşi în pragul sărbătorilor pascale ca în fiecare an. Considerăm că fiecare dintre cetăţeni trebuie să aibă în pragul sărbătorilor ceva pe masă, în general vorbim despre un minim necesar. Am stabilit ca valoarea tichetului să fie de 60 de lei. De asemenea am contractat deja tipărirea acestor tichete sociale, este vorba de 4000 de tichete. În prezent, ne aflăm, în faza de primire a dosarelor”, spune administratorul Primăriei Rovinari, Constantin Podaru.

Actele necesare pentru acordarea de tichete sociale
Reprezentanţii Primăriei Rovinari spun că solicitanţii vor completa formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi vor depune actele doveditoare, după cum urmează: copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani; copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani. De asemenea, copii după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul. Totodată acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii de stat sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz. Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ; copie hotărâre definitivă a adopţiei, hotărâre de plasament familial al minorului, hotărâre judecătorească din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz. Procedura de acordare a tichetelor sociale se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei.
Beneficiază de tichete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se situează până la 750 lei/membru. Persoanele singure vor primi tichete sociale în valoare de 60 de lei. Familiile compuse din 2-3 membri vor primi tichete sociale în valoare de 120 de lei iar familiile compuse din 4-6 membri vor primi tichete sociale în valoare de 180 de lei. Şi familiile cu 6 membrii vor primi tichete sociale în valoare de 240 de lei. Programul înscrierilor dosarelor este de luni până vineri între orele 9-16.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here