29 de elevi întorşi din străinătate, reînscrişi în şcoli din judeţ

281

29 de elevi au solicitat echivalarea studiilor efectuate în străinătate şi înscrierea într-o unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj pentru continuarea studiilor în primul semestru al acestui an şcolar.

Până în prezent, 29 de elevi întorşi în ţară după ce au studiat un an sau mai mulţi în străinătate, au solicitat echivalarea studiilor efectuate în străinătate şi reînmatricularea în şcoli din judeţul Gorj. Ca şi în anii trecuţi probabil că numărul acestora va creşte în timpul anului şcolar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, Georgeta Popescu, în perioada 2010-2012, în şcolile din judeţ au fost reînmatriculaţi, după întoarcerea din străinătate, 83 de elevi, dintre care 31 în învăţământul primar, 40 la gimnaziu şi 12 la liceu. În perioada menţionată, cei mai mulţi elevi reînmatriculaţi au venit din Italia. Este vorba de 52 de elevi, dintre care 19 au fost reînmatriculaţi în învăţământul primar, 23 la gimnaziu şi 10 la liceu. În aceşti doi ani, în şcolile din judeţ au mai fost reînmatriculaţi 17 elevi din Spania (6 primar, 10 gimnazial, 1 liceal), 6 din Belgia (3 primar, 3 gimnazial), 2 din Germania (1 primar, 1 gimnazial), 2 din Cipru (1 primar, 1 gimnazial) şi 4 din Marea Britanie (1 primar, 2 gimnazial şi 1 liceal).

Documente necesare
Dosarele de echivalare a studiilor din străinătate trebuie să conţină următoarele documente: cererea tipizată prin care se solicită echivalarea studiilor, în care se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs; foile matricole pentru toţi anii de studii efectuaţi în România, anterior plecării în străinătate, în original, în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” de către Inspectoratul Şcolar Judeţean; Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul; acte doveditoare a situaţiei şcolare din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute (în copie simplă după original şi în traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană); certificatul de naştere al copilului (copie simplă) şi copii simple după paginile 1-4 din paşaport; copie după cartea de identitate în cazul elevilor care au împlinit 14 ani. Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul şcolar în raza căruia se află instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile, care la rândul lui îl va trimite la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Durata procedurii de recunoaştere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet. Nu se soluţionează până la momentul completării, dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii: să conţină toate documentele specificate în lista publicată; să fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate se vor comunica de către CNRED, în scris, Inspectoratelor Şcolare Judeţene.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here