270 de șoferi din Gorj circulă gratuit pe drumurile patriei

962

Persoanele cu handicap şi asistenţii personali ai acestora au scutire de la plata rovinietei, după cum prevede Legea 448/2006. Numai în cursul acestui an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a eliberat aproximativ 300 de roviniete gratuite.

De la începutul acestui an și până în prezent, au fost depuse la sediul DGASPC Gorj nu mai puțin de 270 de cereri pentru obţinerea de roviniete gratuite. ,,Persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestora beneficiază de roviniete gratuite. De la începutul acestui an, DGASPC Gorj a eliberat 270 de roviniete gratuite”, a confirmat Minodora Sucea, purtătorul de cuvânt al instituției județene.
Pentru a beneficia de scutire de la plata acestei taxe, persoanele cu handicap şi asistenţii lor personali trebuie să depună la sediul DGASPC o cerere, însoţită de actele prevăzute în Normele de aplicare ale Legii nr. 448/2006. Cererea poate fi depusă şi la primăria lor de domiciliu.
Legislația în vigoare prevede faptul că, pentru obţinerea rovinietei gratuite pentru autovehiculele deţinute de persoanele cu handicap şi adaptate handicapului, solicitanţii trebuie să depună pe lângă o cerere în acest sens, şi următoarele documente în copie: certificatul de încadrare în grad de handicap, actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului, din care să se înţeleagă că autoturismul este adaptat handicapului.
La ora actuală, au dreptul la rovinietă gratuită următoarele categorii de persoane: persoanele cu handicap deţinătoare de autovehicule adaptate, care au înscris în cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al autovehiculului modul de adaptare a autoturismului; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat; însoţitorii persoanelor adulte cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat; persoanele cu handicap grav, care au şi calitatea de pensionari de invaliditate şi care beneficiază de plată pentru însoţitor de la Casa Judeţeană de Pensii; asistenţii maternali care au în îngrijire copii cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personală al asistentului maternal; părinţii copiilor cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat.

Documente necesare obținerii rovinietei gratuite
Pentru autovehiculele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap, documentele necesare sunt: cererea persoanei care are în îngrijire un individ cu handicap (original); documentul rezultat în urma anchetei sociale care atestă calitatea de îngrijitor (copie); declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are în îngrijire, precum şi faptul că este singura solicitare de acest fel (original); document care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire (copie); actul de identitate al îngrijitorului persoanei cu handicap (copie); certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului (copie).
Cererile care sunt depuse la primării sunt centralizate şi apoi trimise, până în data de 10 a lunii următoare, către DGASPC Gorj. Aici, toate cererile sunt centralizate lunar şi apoi trimise, până în data de 20 a lunii următoare, către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).
Această instituţie va elibera rovinietele solicitate şi le va trimite către DGASPC până în ultima zi lucrătoare a lunii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here