Au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017

595

Guvernul a aprobat zilele trecute, printr-o hotărâre, cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017.

Cifrele de şcolarizare pentru viitorul an şcolar se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015-2016 pentru învăţământul de masă, la nivelurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă şi sportiv.
Mai exact, pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute pentru educaţia timpurie 665.000 de locuri, pentru învăţământul primar – 925.000 de locuri şi pentru învăţământul gimnazial – 810.000 de locuri.
Pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal – frecvenţă/zi, actul normativ prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral şi frecvenţa redusă – 17.000 de locuri, la clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţa seral – 15.000 de locuri, pentru învăţământ profesional – 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică, 5.000 de locuri.
Pentru învăţământul terţiar non universitar (postliceal) sunt alocate 28.000 de locuri. ”În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, locurile alocate asigură cuprinderea generaţiei de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18/21 de ani în învăţământul preuniversitar, inclusiv în cel special, precum şi înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat este fundamentată de analiza nevoilor de calificări ale agenţilor economici pe baza structurii cererii potenţiale, pe domenii de formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, în perspectiva 2020”, se precizează într-un comunicat al Guvernului.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here