Zi de foc pentru profesori

283

Sute de cadre didactice din Gorj susțin, astăzi, proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2016. Examenul se va desfășura la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu.

Accesul candidaților în centrul de examen se va face cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, pe baza actului de identitate, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore doar în cazul candidaților cu deficiențe. Candidații care, din motive de sănătate, sunt obligați să părăsească sala de concurs, pot solicita anularea lucrării. Mai pot solicita anularea lucrării și cei care, după primirea subiectelor, decid să renunțe la concurs. Candidații, care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanță ori transmiţând soluții cu privire la subiecte, vor fi eliminați din concurs. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs nu vor fi repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2016-2017. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 151 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul www.subiecte2016.edu.ro. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 26.586 de candidați din toată țara, dintre care 3.825 de candidați sunt absolvenți de învățământ superior din promoția curentă. Aceștia își pot valida fișele de înscriere până în dimineața zilei de 20 iulie. În Gorj, la proba scrisă vor participa câteva sute de candidați. La nivel național sunt disponibile 4.422 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.861 în mediul urban și 1.561 în mediul rural) și 45.570 pentru angajare pe perioadă determinată. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învățământ preșcolar (1.082), învățători/profesori pentru învățământ primar (878), muzică instrumentală (254), educație fizică și sport (183) și limba engleză (168). La nivelul județului Gorj sunt disponibile doar 29 de posturi titularizabile.

Primele rezultate, pe 27 iulie
Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel național. Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2016/. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior în data de 3 august. Conform metodologiei de organizare, concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar presupune promovarea unei probe practice sau inspecții speciale la clasă și a probei scrise. Astfel, doar candidații care au obținut minimum nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă sau la proba practică, pot participa la proba scrisă. În vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată (titularizabile), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba practică în profilul postului, cât și la proba scrisă. Anul trecut, la examenul de titularizare, în Gorj, au participat peste 300 de candidați și s-au înregistrat 12 note între 1 şi 1,99, 29 de note între 2 şi 2,99, 39 de note între 3 şi 3,99, 32 de note între 4 şi 4,99, 81 de note între 5 şi 5,99, 41 de note între 6 şi 6,99, 64 de note între 7 şi 7,99, 22 de note între 8 şi 8,99, 10 note între 9 şi 9,99 şi o notă de 10. La nivel naţional, rata de promovare înregistrată la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar din 2015 a fost de 76,26%. Cel mai ridicat procent al notelor peste 7 s-a înregistrat în judeţul Cluj (49,27%), iar cel mai scăzut, în judeţul Călăraşi (20,45%).

Ședințele de repartizare încep în august
Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 8 și 9 august. Transformarea posturilor și actualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată rămase neocupate va avea loc pe 10 august. Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă determinată are loc în perioada 26-29 august 2016. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră sunt programate în perioada 11-29 august. În perioada 16-25 august se desfășoară detașarea la cerere sau în interesul învățământului, etapă de mobilitate la care poate participa doar personalul didactic titular (angajat pe perioada nedeterminată). Cadrele didactice care, în perioada 13-20 mai 2016, nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, au această posibilitate în zilele de 16 și 17 august, prin concurs specific. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2016/.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here