Un nou medic specialist în obstetrică-ginecologie, la Spitalul Județean din Târgu-Jiu

13680

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică-ginecologie, în cadrul secției Obstetrică-Ginecologie din cadrul unității spitalicești.

Candidații vor depune la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; copia xerox a diplomei de licență de medic și adeverință/ certificat de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs; dovadă sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (l) lit. e) sau f , la art. 541 alin I lit. d) ori e) respectiv la art. 628 alin. (l) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar în original; certificat medical format A 5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs; actul de identitate în termen de valabilitate; copie documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.). Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele xerocopiate depuse la dosar. Înscrierile se fac la sediul SJU din strada Progresului. Cuantumul taxei de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here