Ultima zi de depunere a cererilor pe Măsura 215

369

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine-anul I-sesiunea III şi pachet b)–Păsări-anul I-sesiunea II, este data de 30 iunie 2014.

Potrivit reprezentanţilor APIA Gorj, cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau online de către solicitant, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipăreşte şi la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia se află sediul social sau pe raza teritorială unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare.
Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către solicitant prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către acesta. Dovada depunerii cererii de ajutor o reprezintă bonul de mână care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea.

negrea apia (6)Documente necesare
Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: Copie CUI/CIF, după caz; Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicitului; Copia autorizaţiei/ autorizaţii sanitar-veterinară/e/ înregistrare /înregistrări sanitar-veterinară/e pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, în funcţie de numărul de exploataţii cu cod ANSVSA deţinute. De asemenea, copia schiţei grajdului pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxe); Programul de iluminat: vară/iarnă (funcţie de data schimbării orei); Graficul de livrare estimat anual; Graficul de populare estimat anual; Document coordonate bancare; Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul. Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul.
Pentru mai multe detalii cu privire la Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine – anul I – sesiunea III şi pachet b) – Păsări – Anul I – Sesiunea II, puteţi consulta site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi specialiştii din APIA Gorj.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here