Ultima săptămână de înscrieri în învățământul primar

389

Prima etapă de înscriere în învățământul primar a intrat în ultima săptămână. Părinții au termen până pe 16 martie pentru a completa cererile de înscriere la clasa 0, fie că aleg să o facă online sau direct la sediul unității de învățământ. Cea de-a doua etapă de înscriere în învățământul primar va începe pe 24 martie.

Pe lângă cererea-tip, pentru înscrierea în învățământul primar mai sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere al copilului (original și copie xerox), cărțile de identitate ale ambilor părinți (original și copie xerox), decizie de divorț (unde este cazul), adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate, dar și rezultatul evaluării psihosomatice, acolo unde este cazul. Reamintim că, potrivit metodologiei de înscriere în învățământul primar, pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, dar și cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Și perioada rezervată evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor se apropie de sfârșit. 14 martie este ultima zi în care vor mai funcționa centrele stabilite la nivelul județului Gorj, respectiv: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu, Liceul Teologic Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit “Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu/Grădinița nr. 15 Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu, Școala Gimnazială “Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială “George Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Liceul Tehnologic Bustuchin, Liceul Teoretic Novaci, Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești Jiu, Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Liceul Tehnologic Turceni, Colegiul Tehnic Mătăsari, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru și Liceul Tehnologic Tismana. Pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor, părinții vor face obligatoriu programare telefonică, în perioada 22 februarie – 14 martie, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la secretariatul unităților școlare unde există centre de evaluare. Pentru copiii care nu s-au prezentat la centrele de evaluare psihosomatică din perioada prevăzută în calendar, la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională va funcționa, în perioada 15 martie – 15 septembrie, în fiecare zi de marți, un centru de permanență unde aceștia vor fi evaluați. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale, pe 17 martie va avea loc procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru. În perioada 18 – 21 martie este programată procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Pe 22 martie comisia națională de înscriere va procesa cererile de înscriere la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. Dacă numărul de copii este superior numărului de locuri disponibile se aplică criterii generale și specifice de departajare. Criteriile generale de departajare sunt: existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte, respectiv existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. Criteriile specifice sunt aplicate după generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Aceste criterii sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.. Lista candidaților înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă vor fi afișate în perioada 22 – 23 martie. Părinții ai căror copii nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în prima etapă vor completa o nouă cerere de înscriere în perioada 24 – 30 martie, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă este programată pentru 6 aprilie. După încheierea celor două etape de înscriere în clasa pregătitoare, inspectoratul școlar va centraliza și soluționa cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, precum și orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar. Acest lucru se va întâmpla în perioada 7 – 13 aprilie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here