Trei posturi vacante, la Primăria Peştişani

366

Primăria comunei Peștișani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie, vacante: inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Financiar Contabil; consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Financiar Contabil; consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Agricol, Fond Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. De altfel, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice vacante sunt: pentru inspector superior – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în ştiinţe economice; pentru consilier debutant la Compartimentul Agricol – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în inginerie – specializarea măsurători terestre şi cadastru, geodezie, topografie; pentru postul de consilier debutant la Financiar Contabil – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în ştiinţe economice.
Concursul pentru postul de inspector superior se va organiza conform calendarului următor: 3 aprilie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 14 aprilie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 19 aprilie 2017, ora 11.00 – proba interviu. De altfel, calendarul de concurs pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Financiar Contabil este următorul: 3 aprilie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 aprilie 2017, ora 12.00 – proba scrisă; 20 aprilie 2017, ora 12.00 – proba interviu. Şi pentru postul de consilier debutant la Compartimentul Agricol calendarul de concurs este: 3 aprilie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 13 aprilie 2017, ora 09.00 – proba scrisă; 18 aprilie 2017, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea celor trei posturi se depun la sediul Primăriei Peştişani şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here