Termen limită pentru Declaraţia 204

111

foto-finante-001Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj informează că, până joi, 15 martie inclusiv, trebuie depusă la Fisc „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” pentru anul 2011, formular 204.

Formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod. 14.13.01.13/2i, se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili: asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real; asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere; asocierile constituite între persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. Astfel, gorjenii persoane fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, societate profesională cu răspundere limitată (SPRL), constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, conform temeiului legal, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. Formularul 204 nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Posibile sancţiuni

Formularul 204 se depune anual de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, până la 15 martie 2012 pentru veniturile realizate în anul 2011. Gorjenii trebuie să ştie faptul că fiecare membru al asociaţiei are obligaţia de a depune anual până la 25 mai 2012 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” formular 200, cod 14.13.01.13, pentru venitul net/pierdere realizată în anul 2011, repartizată proporţional cu cota de participare a fiecărui membru în asociaţie, la unitatea fiscală pe raza căreia are domiciliul. Declaraţia se completează în două exemplare, astfel: originalul se depune la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală; copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia. Nedepunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută pentru persoanele fizice, de la 50 la 500 lei.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here