Teatrul “Elvira Godeanu” angajează doi actori

369

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, din cadrul Serviciului Artistic, astfel: actor GI – fată – 1 post; actor GI – băiat – 1 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare cu diplomă de licenţă – specializare actorie; limita de vârstă maximum 35 ani; vechime minimum 7 ani, în domeniul teatral. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 noiembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 23 noiembrie 2016, ora 15.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here