Sute de locuri pentru elevii gorjeni, în şcolile profesionale

178

Scoli profesionaleElevii de clasa a IX-a mai au la dispoziţie doar câteva săptămâni pentru a decide dacă vor să urmeze o şcoală profesională. La nivelul judeţului Gorj sunt disponibile 700 de locuri în 14 unităţi de învăţământ, pentru 18 calificări, pregătirea practică urmând să fie asigurată la 32 de angajatori.

În judeţul Gorj vor apărea, începând cu anul şcolar 2012 – 2013, 25 de clase destinate învăţământului profesional. Prima etapă a înscrierilor se va desfăşura în intervalul 7 – 31 mai iar elevii gorjeni vor putea opta pentru unul dintre cele 700 de locuri puse la dispoziţia lor, având posibilitatea de a se califica în 18 meserii. Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună la secretariatele unităţilor de învăţământ dosarul care va conţine o cerere tip de înscriere, copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate şi documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii).

700 de locuri, 18 calificări

În Târgu-Jiu, unităţile de învăţământ în care vor fi înfiinţate clase de învăţământ profesional sunt: Colegiul Auto „Traian Vuia” (56 de locuri), Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” (56 de locuri), Colegiul Tehnic „Henri Coandă” (28 de locuri), Colegiul Tehnic „Ion Mincu” (56 de locuri), Colegiul Tehnic Nr. 2 (56 de locuri), Grup Şcolar Bîrseşti (84 de locuri), Grup Şcolar Energetic Nr. 1 (56 de locuri). Clase de învăţământ profesional vor mai fi înfiinţate şi în alte 7 unităţi de învăţământ din judeţ: Colegiul „Gheorghe Tătărăscu din Rovinari (84 de locuri), Colegiul Tehnic Mătăsari (28 de locuri), Colegiul Tehnic Motru (56 de locuri), Grup Şcolar Industrial Bustuchin (28 de locuri), Grup Şcolar Industrial Petrol Ţicleni (28 de locuri), Grup Şcolar Industrial Energetic Turceni (56 de locuri), Grup Şcolar Industrial Minier Bâlteni (28 de locuri). În ceea ce priveşte meseriile pe care le pot învăţa elevii, aceştia pot opta pentru una dintre următoarele calificări: electrician exploatare joasă tensiune, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, confecţioner produse textile, tinichigiu vopsitor auto, constructor-montator de structuri metalice, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, brutar – patiser – preparator produse făinoase, sudor, strungar, bucătar, mecanic agricol, zootehnist, frigotehnist, mecanic echipament pentru foraj extracţie, lăcătuş construcţii metalice şi utilaje tehnologice, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, mecanic auto.

Trei etape de înscriere

Înscrierea la şcolile profesionale se va face în trei etape. Astfel, prima etapă se va desfăşura în perioada 7 – 31 mai, cea de-a doua în intervalul 11 – 25 iunie iar cea de-a treia etapă se va desfăşura în perioada 27 – 31 august. În cazul în care numărul elevilor care vor dori să intre în această formă de învăţământ va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile, şcoala, împreună cu operatorii economici parteneri, îi va selecta pe cei mai potriviţi în urma unui interviu sau probe de aptitudini. Clasele profesionale se vor forma în cadrul programului “Alege-ţi drumul”, care le oferă elevilor o pregătire profesională cu durata de doi ani, pentru dobândirea unei calificări. Potrivit metodologiei, pregătirea prin învăţământul profesional este parte integrantă a profilului tehnologic, fiind organizată după clasa a IX-a. Pe parcursul celor doi ani de studiu, elevii au posibilitatea să parcurgă, pe lângă disciplinele pentru învăţământul obligatoriu, şi modulele de pregătire de specialitate pentru calificare profesională. Unul dintre avantajele acestui program este acela că elevii vor beneficia de susţinere financiară, respectiv o bursă de studiu lunară, în cuantum de 200 lei. Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, elevii vor putea continua să lucreze, pe o perioadă determinată. În program pot intra elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de liceu, dar care şi-au abandonat ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here