Start la competiția pentru titlul de ”Școală Europeană”

337

Unitățile de învățământ preuniversitar din Gorj, care au fost și sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale, sunt așteptate să se înscrie în competiția pentru obținerea certificatului ”Școală Europeană”. Data limită pentru trimiterea candidaturilor este 25 martie 2016.

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, prin Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, continuă şi în anul şcolar 2015-2016 competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană”. Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru competiția din acest an sunt cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene: Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European etc; derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.; finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Documentele necesare depunerii candidaturii
Dosarele de candidatură pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2016, vor fi trimise, prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, str. Lacului, nr. 19, Slobozia, cod 920024, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională Şcoală Europeană, ediția 2016”. Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor este 25 martie 2016. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: formularul-tip de candidatură pentru anul 2016 (disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.) – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate; portofoliu ilustrativ; proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată); planurile manageriale din ultimii trei ani: 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate); avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.). Evaluarea candidaturilor se va face în perioada 4-8 aprilie 2016, în două etape: etapa administrativă și evaluarea propriu-zisă.

Rezultate, anunțate în mai
Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiția „Școală Europeană”, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediţia 2016. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare ale competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”- ediția 2016 vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, după data de 9 mai 2016. Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 12 ediții ale competiției derulate din 2004 și până în prezent au participat 1677 de unități de învățământ din toate județele țării și 436 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școala Europeană”. Anul trecut, au obținut certificatul ”Școală Europeană” trei licee din județul Gorj: Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu şi Liceul Tehnologic Baia de Fier.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here