Soluţie tehnică IT, în sprijinul autorităţilor publice

196

centro (3)Centrul de Calcul SA a prezentat autorităţilor din judeţul nostru o soluţie tehnică pentru monitorizarea serviciilor publice de utilităţi şi proiecte de investiţii în sistem centralizat.

CentroMSPC este o aplicaţie IT concepută pentru a asigura o modalitate sigură şi eficientă de centralizare a raportărilor periodice efectuate de unităţile administrativ teritoriale către Consiliul Judeţean Gorj.

CentroMSPC are drept scop realizarea şi actualizarea permanentă a băncii de date cu privire la infrastructura tehnico-edilitară existentă şi în curs de execuţie aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi evidenţa operatorilor economici prin care se asigură serviciile comunitare centrode utilităţi publice. De asemenea, prin această aplicaţie este posibilă monitorizarea modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii referitoare la indicatorii şi nivelul criteriilor de performanţă, distinct pe domenii specifice serviciilor de utilităţi publice comunitare, pe baza informaţiilor transmise lunar de autorităţile locale. Totodată, CentroMSPC ţine evidenţa obiectivelor de investiţii aflate în curs de execuţie la nivelul judeţului, precum şi a necesarului de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii aferente fiecărui serviciu comunitar de utilităţi publice, prin întocmirea fişei unităţii administrativ-teritoriale, cu diverse informaţii de referinţă, şi pentru furnizarea informaţiilor necesare actului decizional.

Avantajele utilizării sistemului CentroMSPC

Prin flexibilitatea şi dinamica modului de raportare prin CentroMSPC oferă utilizatorului posibilitatea de extragere a informaţiilor din sistem, în timp real, situaţiile centralizatoare oferite astfel fiind mereu actuale şi prompte. Între avantajele oferite de utilizarea sistemului CentroMSPC se regăsesc şi reducerea costurilor şi creşterea productivităţii. Analizând modul de lucru, în lipsa unui sistem informatic centralizat, fluxul de date ar fi următorul: situaţiile sunt elaborate la nivel de unitate administrativ teritorială, verificate, listate pe hârtie, după care sunt depuse la Consiliul Judeţean Gorj. Principalele costuri ar putea fi considerate hârtia şi costul deplasării, dar dacă se ia în calcul şi posibilitatea erorii umane, atunci acestea se pot cel puţin dubla. Indirect pot fi luate în calcul şi costurile personalului de operare. În schimb, implementând un sistem centralizat se observă marile avantaje, eliminându-se toate costurile legate de realizarea infrastructurii de server: echipamente hardware, licenţe, sisteme de securitate şi control. Folosind sistemul informatic centralizat CentroMSPC, datele sunt introduse direct în serverul gestionat de Consiliul Judeţean Gorj. Caracteristica de timp real a sistemului oferă posibilitatea supervizării datelor introduse de unităţile teritoriale, de către specialiştii Consiliului Judeţean Gorj, aceştia din urmă putând să-şi dea avizul asupra corectitudinii introducerii datelor. Se elimină astfel şi costurile legate de transport şi cele legate de hârtie şi se minimizează de asemenea posibilitatea apariţiei erorilor umane, aplicaţia având implementat un set complex de corelaţii şi validări pentru datele introduse. De asemenea, se poate opta pentru transmiterea documentelor semnate electronic. Prin urmare, CentroMSPC este o aplicaţie IT concepută pentru a asigura o modalitate sigură şi eficientă de centralizare a raportărilor periodice efectuate de unităţile administrativ-teritoriale către unitatea centralizatoare, în speţă Consiliul Judeţean Gorj. Mai trebuie precizat că raportările periodice implementate sunt din diferite domenii, precum: servicii publice de utilităţi, infrastructură, proiecte şi propuneri de investiţii, raportare financiar bugetară.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here