Sf. NIFON, ocrotitorul Olteniei, sărbătorit joi, 11 august 2022, în zi cu cruce roșie în calendar

824
SAMSUNG

Joi, 11 august 2022, Biserica noastră ortodoxă îl cinstește pe Sfântul ierarh NIFON, patriarh al Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești între anii 1504-1508.
Sfântul părinte NIFON este sărbătorit în mod deosebit în eparhia Olteniei, moaștele sale sfinte și purtătoare de mir fiind adăpostite în Catedrala mitropolitană cu hramul,, Sfântul mare mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” din Craiova, alături de cele ale Sfinților mari mucenici Serghie și Vah, precum și cele ale Sfintei mucenice Tatiana Diaconița. Aici, după slujba Vecerniei Mari unită cu Litia, se desfăsoară în seara zilei de miercuri, 10 august a.c., o frumoasă procesiune cu sfintele moaște în jurul Catedralei mitropolitane din centru Craiovei.

PRIMUL SFÂNT CANONIZAT PE PĂMÂNT ROMÂNESC
Sfântul ierarh NIFON este primul sfânt canonizat pe pământ românesc, la scurt timp după trecerea sa la viața neîmbătrânitoare, în anul 1517, și cel care a alcătuit Rugăciunea de dezlegare pe care preotul o face la Slujba înmormântării fiecărui creștin ortodox. Un mare dar oferit de Sfântul părinte NIFON culturii și spiritualității noastre este apariția trilogiei macariene: ,,Liturghierul”(1508), ,,Octoihul”(1510) și ,,Tetraevangheliarul”(1512), toate tipărite la îndemnul său.

VIAȚA SFÂNTULUI PĂRINTE NIFON
Născut în Moreea, Grecia, din părinți mai străluciți în dreapta credință și prin faptele bune, decât prin neam, Sfântul ocrotitor al Olteniei a primit la botez numele de Nicolae. Arătând multă dragoste de carte, a avut mulți dascăli iscusiți, de la unul dintre aceștia primind chipul monahicesc și schimbându-și numele în Nifon. Fericitul părinte, întărit și ocrotit de rugăciunile părinților săi, a zburat ca un vultur la sfântul munte Athos. Aici, cercetând mai multe mănăstiri, schituri, peșteri și chilii pustnicești, s-a așezat în cela din urmă la Sfânta mânăstire Dionisiu. A petrecut foarte multă vreme fericitul Nifon la această mânăstire athonită, o adevărată oază de liniște, rugăciune și fapte bune pentru tot sufletul însetat de Dumnezeu și de mântuire. Sfântul părinte NIFON se ostenea,între multe altele, cu scrierea cărților sfinte, iar clerul și credincioșii din Tesalonic, aflând de evlavia și înțelepciunea lui, au hotărât să îl aleagă mitropolit.
A păstorit cu vrednicie turma încredințată lui, întărind în dreapta credință și învățând pe credincioșii lui, tuluburați de zvonurile unirii mincinoase de Florența din anul 1439. De altfel, în 1484 mitropolitul Tesalonicului, NIFON, a luat parte la un sinod desfășurat la Constantinopol unde a fost osândit și condamnat sinodul de la Florența.
Doi ani mai târziu, în anul 1486, Sfântul ierarh NIFON s-a învrednicit de alegerea în demnitatea de patriarh de Constantinopol. În acea perioadă erau vremuri deosebit de grele, de la cucerirea Constantinopolului în anul 1453 turcii amestecându-se necontenit în treburile Bisericii ortodoxe, de aceea și păstoria Sfântul ierarh NIFON fiind zbuciumată, el fiind alungat din scaun și chemat la cererea credincioșilor, pe la anul 1498 fiind surghiunit la Adrianopole.
În cetatea aceasta a fost descoperit de către Radu cel Mare, voievodul Munteniei, acesta înduplecându-l pe sfântul părinte să vină pe pământ românesc și să facă rânduială în biserica Munteniei. Aici, sfântul părinte NIFON a adunat îndată în sobor egumenii și boierii țării, așa fiind întemeiate episcopiile de la Buzău și Râmnic. Nu a trecut multă vreme și fericitul NIFON nu s-a putut bucura de buna rânduială ce făcuse. Voievodul Munteniei, căsătorind pe o soră de a sa cu un boier, Bogdan, care avea în Moldova de unde venise soție și copii, Sfântul părinte NIFON nu putea încuviința o asemenea căsătorie, rămânând neînduplecat la cererea voievodului. După puțină vreme al plecat din țara noastră, luând drumul Sfântului munte Athos, așezându-se mai întâi la mănăstirea Vatopedu și apoi la iubita lui mânăstire Dionisiu. Aici, ajungând la vârsta de 90 de ani, și-a încredințat fericitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu, Dătătorul tuturor bunătăților și Izvorul a tot binele, în 11 august 1508.

ADUCEREA SFINTELOR MOAȘTE ÎN ȚARA NOASTRĂ
După șapte ani de la adormirea sa, noul Domn al Munteniei și iubitorul de Dumnezeu și al sfinților Săi, Sfântul Neagoe Basarab, a trimis pe oamenii săi la mănăstirea Dionisiu unde, cu încuviințarea părinților monahi de acolo, a dezgropat moaștele Sfântului ierarh NIFON, le-a pus într-un sicriu de lemn, aducându-le în țara noastră, unde cu mare alai le-a așezat deasupra mormântului lui Radu cel Mare, la mănăstirea Dealu, citoria sa. În felul acesta se dorea ca Sfântul părinte să ierte greșala răpisatului voievod.
Sfântul voievod Neagoe Basarab a poruncit să fie puse sfintele moaște într-o raclă de argint, poleită cu aur și pietre prețioase și să le ducă înapoi în Sfântul Munte. Văzând frații și părinții monahi din acea mânăstire adânca evlavie a voievodului român, i-au dăruit capul Sfântului ierarh NIFON și o mână a sa. Zidind capodopera arhitecturii românești, Catedrala de la Curtea de Argeș, sfântul voievod Neagoe Basarab a așezat aici sfintele moaște ale ocrotitorului Olteniei și părintelui său duhovnicesc.

BISERICĂ CU HRAMUL,, SFÂNTULUI IERARH NIFON” ÎN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU
Prin rânduiala lui Dumnezeu, moaștele sfântului părinte NIFON au fost aduse în Catedrala MITROPOLIEI OLTENIEI de la Craiova, alături de cele ale Sfinților mari mucenici Serghie și Vah și Sfintei mucenice Tatiana Diaconița, în anul 1949, o dată cu reînființarea eparhiei noastre. De atunci, aceste odoare de mare preț-sfintele moaște- mai însemnate și mai valoroase și decăt toți banii și averile din lume, ocrotesc ținutul binecuvântat al Olteniei și dăruiesc bucurii duhovnicești și vindecări tuturor celor care au credință adevărată și se apropie cu evalvie și le cinstesc pe ele.
De mai bine de un deceniu, municipiul Târgu-Jiu are o biserică cu hramul Sfântului ierarh NIFON în cartierul ,,9 Mai(zona Lido) acolo unde mâine 11 august 2022, va avea loc o frumoasă slujbă de hram, în prezența a numeroși credincioși. Să cinstim și noi așa cum se cuvine sărbătoarea Sfântului ierarh NIFON, ocrotitorul Olteniei, participând la Sfânta Liturghie în ziua de 11 august a.c., citind Viața și Acatistul acestui mare sfânt, ajutând pe cei săraci și bolnavi și ducănd o viață creștinească plăcută lui Dumnezeu.
Licențiat în teologie și master, Marius Stochitoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here