Seminar la Universitatea “Constantin Brâncuşi”

330

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în parteneriat cu “Tangible Corporation S.R.L.” din Bucureşti, organizează în zilele de 8-9 decembrie 2014, seminarul cu tema “Corelarea programelor universitare şi ale curriculum-ului universitar cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere”. Este vorba de o acţiune realizată în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265 “Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”, în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul se va desfăşura la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Facultatea de Inginerie, iar prin conţinutul său îşi propune ca axă prioritară “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi al dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, în vederea creşterii calităţii pregătirii tinerilor din învăţământul superior. Pe agenda primei zile a seminarului de la Târgu-Jiu, de luni, 8 decembrie, se află o serie de expuneri interesante care privesc: Prezentarea proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265 cu titlul “Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică” (Conf.univ.dr.ing. Cristinel Popescu, Manager de proiect), “Prezentarea curriculei universitare din domeniul Inginerie-Energetică” (Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Georgeta Popescu – Rectorul Universității «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu) şi expunerea: “Cerințele pieței muncii, referitoare la competențele absolvenților programelor universitare de licență și masterat în domeniul energetic”( ing.Corneliu Dițescu, Director Sucursala Electrocentrale Turceni, Florin Popescu, Director Tehnic Producție). În cea de-a doua zi a Seminarului, marţi, 9 decembrie, vor continua şi alte expuneri cum ar fi: “Prezentarea rezultatelor chestionarelor aplicate reprezentanților din mediul privat”(Prof.univ.dr.ing. Mihai Cruceru, Expert mediu privat), “Competenţele absolvenţilor privind exploatarea staţiilor şi a posturilor de transformare din sistemul energetic”(Ing. Ionel Ivan), pentru ca la concluziile Seminarului să poată fie surprinse o serie de aspecte care privesc noi posibilități și oportunități de adaptare a programelor universitare de licență și masterat din domeniul energetic, la cerințele pieței muncii din județul Gorj și chiar din țară.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here