Se reia concursul pentru postul lui Diaconescu de la conducerea DGASPC Gorj

414

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de concurs pentru şefia DGASPC Gorj este din nou reluată, după ce la primul concurs organizat în urmă cu câteva luni cei trei candidaţi înscrişi nu s-au prezentat la probe. Printre aceştia s-a aflat şi Laurenţiu Diaconescu, cel care conduce instituţia de mai bine de un an de zile. Diaconescu nu s-a prezentat la prima procedură de concurs din motive personale. Acum, concursul este reluat şi Laurenţiu Diaconescu are din nou şansa să ocupe postul de director cu drepturi depline ale DGASPC Gorj.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice); studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

19 iunie, termen limită pentru înscrieri
Concursul se va organiza la Bucureşti, la sediul ANFP, conform calendarului următor: 19 iunie 2018 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 3 iulie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care dovedește că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here