Scurtă reflecţie asupra artei educației!

797

Ştiu cât de bulversată am fost la primii mei pași în sistemul de învățământ, în calitate de cadru didactic. Nici un fel de experiență în domeniu, exceptând practicile pedagogice din anii de studiu… Ce amalgam de stări, emoții, întrebări, dar, în același timp un sentiment de satisfacţie profesională, prin responsabilitatea educativă față de copii. Urma să descopăr și să modelez noi caractere, aptitudini, temperamente, toate adunate în suflete pure, aflate la început de drum, curioase, dornice de cunoaștere, dar în același timp timide, asupra cărora sistemul tradițional bazat pe conținut și reproducere lăsase câteva urme… De atunci, dorința de a preda face parte din mine! Câțiva ani mai târziu, în ciuda carențelor din sistem (sau poate că acestea au fost cauzele incitării la cuget), mi-am pus numeroase întrebări, emanate dintr-o reflecție personală asupra a ceea ce reprezintă meseria de dascăl. Parcursul meu – formarea profesională, diferiții elevi, colegii pe care i-am avut, m-au determinat să reconsider rolul de profesor și scopul pe care îl are învățământul. M-am întrebat, adesea, dacă înțeleg nevoile elevilor, dacă pot să le răspund într-o manieră simplă și eficientă. Cred că aceste întrebări, ar trebui să ni le adresăm din când în când…ca dascăli! În felul acesta, găsim răspunsuri, ne formăm pe tot parcursul carierei noastre și uneori, evoluăm. Personal, am simțit dilema misiunii mele, ajungând la faimoasele alternative: a preda sau a educa! Sau, poate ambele! Dar, a preda presupune același lucru cu a educa? Cu siguranță, nu! A preda, reprezintă transferul de cunoștințe, iar activitatea de învățare presupune ,,recitarea” unui manual, a unor noțiuni. A educa, relevă sensuri profunde, acel «foraj» lăuntric înspre resorturile ascunse și nevalorificate ale copilului. Astfel, el își deschide mintea și sufletul, încât se va dezvolta armonios din punct de vedere spiritual, intelectual și va porni încrezător pe drumul vieții. De altfel, în contextul reformei educaționale, ca urmare a constrângerilor sociale pentru o educație de calitate la care să aibă acces toți copiii, a apărut, în prim plan, un nou curriculum centrat pe nevoile elevului. Ritmul alert de evoluție a societății impune cerințe tot mai sofisticate. Acest lucru atrage după sine şi necesitatea configurării unui profil al absolventului, care să răspundă complexității societății actuale, globalizării, aspirațiilor conturate de perioada contemporană. Așadar, elementul fundamental al acestui curriculum este competența. Așa, că, nu mai putem face abstracție de realitățile sociale, fiindcă educația, nu se limitează doar la instruire, ci, înseamnă o armonie a abilităților psihice, morale, intelectuale ale copilului educat, care va ști cum să-și gestionze alegerile, cum să-și traseze drumul vieții, astfel încât să devină un om responsabil şi oarecum liber! Educația înseamnă libertate, acea libertate de a ne asuma moștenirea pe care o primim cu toți de la familie, de la mediul în care trăim, de a învăța ,,lecții de viață” și de a avea propriile convingeri. De-a lungul activităţii, am înţeles că nu îl pot separa pe copil de aceste ,,învățături”, însă, îl pot ajuta să le înțeleagă. În acest fel, poate trăi liber, este respectuos și îi pătrund în minte doar idei juste și clare, așa cum spunea J.J. Rousseau. Mi-am dat seama de cele două misiuni pe care le am față de aceste ființe inocente: pe lângă transmiterea cunoștințelor este necesară integrarea valorilor culturale și umane! Exigențele intelectuale, cu alte cuvinte, activitățile de dobândire a unor competențe ample formează și dezvoltă abilități în realizarea unui demers științific riguros, care îi învață să cerceteze, să selecteze informații, să-și justifice acțiunile, să analizeze, să colaboreze. Am observat că acest lucru nu se realizează doar prin transmiterea cunoștințelor prevăzute în programă, ci, aducând exemple din viața de zi cu zi, contextualizând fiecare noțiune, argumentând și demonstrându-i copilului ceea ce îi este necesar la un moment dat, într-o anumită situație concretă. (Va urma)
Prof. Mădălina BUCUR-VODISLAV
Școala Gimnazială Arcani

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here