Şase gorjeni, admişi la Şcoala Naţională de Grefieri

578

Şase candidaţi din judeţul Gorj au fost admişi anul acesta la Şcoala Naţională de Grefieri. Dacă îndeplinesc condiţia privind buna reputaţie, candidaţii declaraţi admişi vor urma cursurile cu o durată de şase luni, la finalul cărora vor putea ocupa posturile vacante de grefieri.

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri (SNG) s-a organizat la nivel naţional pentru ocuparea unui număr de 140 locuri de grefier cu studii superioare juridice. Din cele 140 locuri scoase la concurs, 90 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţe judecătoreşti, iar 50 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante la parchete. Proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară s-a desfăşurat în data de 11 mai. Potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, sunt declaraţi admişi candidaţii care au media de cel puţin 6, dar nu mai puţin de 5 la fiecare probă de concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor scoase la concurs, dacă îndeplinesc condiţia privind buna reputaţie. Rezultatele obţinute de candidaţi, precum şi tabelul de clasificare a acestora, au fost publicate zilele trecute pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri (SNG). Printre primii 140 de candidaţi se numără şi şase gorjeni, unul dintre aceştia figurând însă ca fiind „retras”: Becheanu Dana Alexandra (8,55), Pătru Cristina Geanina (8,66), Grama Emanuiel (8,77), Nistor Roxana Corina (8,91), Matei Roxana Adriana (9,03) şi Pîrvulescu Adina (9,42 – retras). Pentru a se putea înscrie la acest concurs, candidaţii au trebuit să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenie română, domiciliu în România şi capacitate deplină de exerciţiu; să nu aibă antecedente penale, cazier fiscal şi să se bucure de o bună reputaţie; să cunoască limba română; să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei şi să aibă studii superioare juridice. Verificarea bunei reputaţii a candidaţilor se va face potrivit calendarului concursului, în perioada 30 mai – 16 iunie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here