Săptămână plină de teste pentru elevii de clasa a II-a

293

Săptămână agitată pentru elevii de clasa a II-a. Aceștia vor susține zilele acestea probele Evaluării Naționale, în cadrul cărora le vor fi testate cunoștințele dobândite până în prezent la Limba română și Matematică.

După elevii de clasa a VI-a și cei de a IV-a, a venit rândul celor de clasa a II-a să susțină teste. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Evaluarea Națională la clasa a II-a debutează, astăzi, și se va desfășura conform următorului calendar: 6 iunie – proba scrisă la Limba română, 7 iunie – proba de citire în Limba română şi cea de scriere/citire în Limba română pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv 8 iunie – matematică. Ultimele probe se vor desfăşura pe 9 iunie (scris) şi 10 iunie (citit) la limba maternă. Conform metodologiei, testele vor fi administrate de învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă, în sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Dacă elevii mai mari au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor, durata alocată rezolvării subiectelor de clasa a II-a este de 30 de minute pentru fiecare test administrat. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se trec în catalog și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Reamintim că, elevii de clasa a VI-a au susținut Evaluarea Națională în perioada 23 – 24 mai, la Limba și comunicare și Matematică și Științe, în timp ce elevii de clasa a IV-a și-au testat cunoștințele la Limba română, Matematică și limba maternă în perioada 30 mai – 2 iunie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here