S.V.S.U local va avea site propriu

225

2La început de nou an Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tg-Jiu a demarat activităţile specifice constituirii site-ului propriu. Demersul este o acţiune necesară pentru asigurarea unei informări unitare a comunităţii locale precum şi a promovării la nivel naţional a serviciilor pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu prevederile IGSU.

Pagina destinată SVSU Tg-Jiu serviciu aflat în componenţa primăriei locale va cuprinde prin grija colectivului desemnat să o realizeze ( Ion Stamatoiu şef SVSU, Radu Truşcă şef compartiment Protecţie Civilă şi nu în ultimul rând Julăcătean Marius şi Luminiţa Rovenţa din partea serviciului informatică al primăriei Tg-Jiu coordonaţi de Florin Cârciumaru, primarul municipiului Tg-Jiu ce din această postură îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă) măsuri preventive conform principalelor tipuri de riscuri pentru situaţii de urgenţă identificate la nivel local, planificarea trimestrială a exerciţiilor de intervenţie în situaţii specifice de urgenţă, planul de controale interne de prevenire PSI-PC, descrieri ale intervenţiilor realizate precum şi a cauzelor ce le-au generat, modificările de personal ce pot apărea în 3structura serviciului, fişe specifice SVSU precum şi o galerie foto/video realizată în timpul activităţilor specifice şi a intervenţiilor ori a festivităţilor desfăşurate în cadrul comunităţii. Trebuie făcută menţiunea că s-a început şi procedura de instruire a salariaţilor din cadrul administraţiei locale privind respectarea legislaţiei actuale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (L 307/2006) şi al protecţiei civile (L 481/2004 completată prin L 212 / 2006). „Site-ul ce urmează să îl realizăm va avea un rol important în domeniul informării cetăţenilor asupra problemelor specifice situaţiilor de urgenţă, asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate şi în relaţiile cu celelalte structuri ce acţionează în domeniu” ne mărturisea la final Ion Stamatoiu şeful SVSU local precizând şi că activităţile de realizare a site-ului au ca temei legal ordinul 100602/2011 emis de IGSU Bucureşti.

Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here