Rezervoare metalice şi cazane din fostele centrale de cartier, scoase la licitaţie

105

2Consilierii locali ai municipiului Târgu-Jiu au aprobat evaluarea şi vânzarea prin licitaţie publică a cinci rezervoare metalice precum şi a două cazane rezultate din dezmembrarea centralelor termice de cartier, aflate în proprietatea Municipiului Târgu-Jiu. Sumele rezultate din vânzarea acestor bunuri se constituie venit la bugetul local.

În urma debranşării locuinţelor de la sistemul centralizat de încălzire, centralele termice de cartier din municipiul nostru au fost dezmembrate, iar părţile componente aflate în stare de întrebuinţare au fost utilizate pentru dotarea unor entităţi de interes public.

Cinci rezervoare şi două cazane, scoase la licitaţie

La ora actuală, în incinta CET Târgu-Jiu sunt depozitate cinci rezervoare metalice şi două cazane, care pot fi evaluate şi vândute prin licitaţie, conform dispoziţiilor H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.

În şedinţa de Consiliu Local din data de 31 octombrie 2011, s-a aprobat evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a acestor rezervoare şi cazane.

Şedinţa de licitaţie se va desfăşura în cazul în care sunt minim doi participanţi la licitaţie şi sunt îndeplinite condiţiile legale, inclusiv cele de publicitate.

În cazul în care nu se înregistrează oferte valabile pentru primul termen al licitaţiei, aceasta se va repeta după trecerea a cel puţin cinci zile de la data precedentei, iar preţul iniţial va fi diminuat cu 20%. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi reluată după cel puţin cinci zile, iar preţul va fi diminuat cu 40% faţă de prima licitaţi.

Bunurile materiale care nu sunt vândute prin licitaţie publică vor fi valorificate nedezmembrate sau nedemolate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, prin oferte de preţ negociabil.

Sumele rezultate din vânzarea acestor bunuri, potrivit legii, se constituie venit la bugetul local.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here