Rentierii, chemaţi la APIA să îşi vizeze carnetele

242

Fermierii gorjeni sunt chemaţi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Gorj pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Renta viageră agricolă de la stat va fi plătită celor aproximativ 100 de rentieri, doar după vizarea carnetelor.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
“Rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, extras (document) coordonate bancare.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula «definitivă şi irevocabilă» (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului”, a precizat Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here