Prestaţii sociale de peste 16 milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

405

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat în aceste zile toate prestaţiile aferente lunii februarie 2017, valoarea totală a acestora depăşind suma de 16,5 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 101.392 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “Pentru luna martie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost de 16.567.570 de lei pentru un număr de 101.392 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.771.228 lei pentru 58.424 de beneficiari, 2.973.990 lei au mers către plăţile făcute pentru 2.065 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.076 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 680.209 lei, iar suma de 82.536 de lei a mers către cei 139 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, tot pentru luna februarie, s-au făcut în martie şi următoarele plăţi: 23.460 de beneficiari au primit 4.049.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; s-a plătit 1.700 de lei pentru o indemnizaţie lunară de acomodare; s-au acordat 931 de ajutoare de încălzire pe energie termică – 113.544 de lei; 3.893 de ajutoare pe gaze naturale – 511.905 lei; 103 ajutoare la încălzirea cu energie electrică – 9.392 de lei; 76 de ajutoare la încălzirea cu lemne – 9.396 lei.
Totodată, AJPIS Gorj a achitat şi prestaţii sociale pentru 4.987 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.209.405 lei. În martie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 325.800 de lei pentru 507 beneficiari, s-au plătit 5.685 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 807.207 lei, precum şi 45 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 55.258 lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here