Posturi vacante scoase la mezat, la Primăriile Berleşti şi Motru

324

Angajări pe două posturi vacante la Primăria municipiului Motru şi la cea a comunei Berleşti! Un post de secretar şi unul de referent aşteaptă să fie ocupate, concursurile în acest sens fiind deja demarate.

Primăria municipiului Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de referent IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat; perfecţionări (specializări): muzica/dansuri; îndeplineşte condiţiile de vechime – minimum 7 ani vechime în specialitate; cunoştinţe de operare pe calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 aprilie 2017, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 12 mai 2017. ora 10.00 – interviul.
În ceea ce priveşte postul vacant din cadrul Primăriei Berleşti, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile şi trebuie să conţină: formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care dovedește vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul administrativ.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here