Post vacant la Primăria Albeni

255

Primăria comunei Albeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Contabilitate, buget, finanţe. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 30 august 2016, ora 10.00 – proba interviu. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului de recrutare, bibliografia şi alte informaţii suplimentare se afişează la sediul Primăriei Albeni.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie depuse în următoarele 16 zile şi este necesar să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here