Post vacant la Direcția Județeană pentru Cultură

305

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj a scos la concurs funcția publică de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural Național Mobil și Imaterial.

Postul este destinat candidaților cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie, sociologie, antropologie, etnologie, minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și cunoştinţe operare PC, Microsoft Word, Microsoft Excel. Persoanele interesate de acest post au la dispoziție 20 de zile de la publicarea anunțului pentru a-și depune dosarele de înscriere la concurs la sediul instituției; aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente: formularul de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să arate vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, cazierul judiciar, adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și declarația pe propria răspundere sau adeverința care să arate că nu a desfășurat activități de poliție politică. Candidații vor trebui să treacă de două probe: o probă scrisă, programată pe 7 martie, și un interviu, programat pe 9 martie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here