Pluri Consultants caută director pentru CE Oltenia

1017

Complexul Energetic Oltenia recrutează un membru în Directorat, după ce mandatul lui Daniel Burlan a expirat la începutul lunii octombrie. Procesul de recrutare a candidaților se derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, o firmă de recrutare și consultanță în resurse umane cu doar șase angajați.

Membrii Directoratului sunt numiți de Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia, la recomandarea Comitetului de Nominalizare, pe o perioadă de cel mult patru ani.
Candidații pentru acest post trebuie să aibă domiciliul în România, să cunoască foarte bine limba română, dar și o limbă de circulație internațională și să fie absolvenți ai unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate de învățământ superior din domeniul tehnic. În plus, ei trebuie să aibă minimum 15 ani de experiență profesională acumulată în cadrul unor companii publice sau private și cel puțin 5 ani în funcții de top management în companii/grup de companii din domeniul minier/energetic cu cifra de afaceri de cel puțin 10 milioane de euro.
Constituie avantaj studiile superioare din domeniul energetic, deținerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat) și experiență anterioară în domeniul minier.
Totodată, cei interesați de acest post trebuie să nu se afle în conflict de interese, să nu aibă condamnări definitive, să nu fi făcut poliție politică și să nu fi fost destituiți dintr-o funcție de conducere din cadrul unor instituții publice sau companii sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
Dosarele de candidatură se depun atât fizic, cât şi electronic, până la data de 6 ianuarie 2020, ora 17:00. După evaluarea dosarelor de candidatură, se întocmește lista lungă definitivă. Candidații aflați pe această listă vor completa două chestionare electronice de evaluare și apoi vor fi intervievați. Se face o primă evaluare a competențelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaților – lista scurtă. În selecția finală se vor evalua competențele şi trăsăturile candidaților, atât pe baza interviului, cât şi a declarației de intenție. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaților din care se vor face propunerile de nominalizare. Candidatul propus spre nominalizare şi acceptat va semna contractul de mandat.
Conducerea Complexului Energetic Oltenia este asigurată de Directoratul societății, compus din cinci membri. În prezent, din Directorat fac parte Sorinel Gheorghe Boza – președinte, Ovidiu Bălăcescu, Constantin Bălășoiu, Dan Vasile, toți selectați prin OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și Daniel Burlan, al cărui mandat a fost provizoriu.
Fostul șef al SNLO a fost numit în Directorat pe 4 decembrie 2018, pentru o perioadă de patru luni, cu posibilitate de prelungire încă 6 luni.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here