Peste 80.000 de lei, plătiţi rentierilor din Gorj până la finele anului

309
A veteran farmer rides his aging orange tractor into corn fields surrounding Kutztown PA, as he prepares a harvest for sileage. 2007-10-14.

Luni, 31 august, a fost ultima zi pentru vizarea carnetelor de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014. În acest sens, la sediul Centrului Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) s-au prezentat un număr de 66 de rentieri din judeţul nostru pentru vizarea carnetelor.

Anul trecut un număr de 84 de rentieri din Gorj s-au prezentat la sediul APIA pentru vizarea carnetelor, însă numărul acestora a cunoscut o scădere de la an la an. Potrivit conducerii APIA Gorj, în anul 2010, în baza de date a instituţiei erau înregistraţi 120 de rentieri. “Numărul a scăzut în fiecare an. Acum, până la termenul limită de 31 august inclusiv, la noi s-au prezentat 66 de rentieri pentru vizarea carnetelor. Pentru aceştia avem o suprafaţă înregistrată de 235 hectare, din care 135 hectare le reprezintă suprafaţa vândută şi 100 hectare au fost arendate. Suma totală ce trebuie să le fie plătită celor 66 de rentieri este de 18.185 euro, echivalentul a 80.828 de lei. Banii le vor fi plătiţi fermierilor până la sfârşitul anului curent, iar sumele respective reprezintă renta viageră aferentă anului 2014”, a declarat Mihai Versin, directorul executiv adjunct al APIA Gorj.
Renta nu este transmisibilă astfel că rentierii care decedează sunt scoşi din plată, implicit nemaibeneficiind nici de vizarea anuală a carnetelor. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol s-a putut prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, beneficiarul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele a prezentat următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului / tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here