Peste 200.000 de lei pentru retipărirea manualelor şcolare vechi din Gorj

302

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a aprobat repartizarea  fondurilor bugetare alocate fiecărui  inspectorat  şcolar pentru retipărirea manualelor pentru învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar 2015-2016. Judeţului Gorj i-a fost alocată suma de 224.775 de lei.

Având în vedere operarea  de  modificări  asupra  curriculumului  naţional, continuării aprobării de programe şcolare şi, în consecinţă, introducerea treptată a manualelor şcolare noi, care să înlocuiască manualele realizate în perioada 2000-2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a decis să repartizeze  fonduri bugetare fiecărui inspectorat şcolar în vederea retipăririi manualelor pentru învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar 2015-2016.
Pentru acest proces, la nivel naţional, a fost alocată suma de 12.000.000 de lei, dintre care 224.775 de lei vor reveni judeţului Gorj.
Aceşti bani urmează să fie folosiţi pentru achiziţionarea  manualelor  şcolare  retipărite  pentru  clasa  a  IV-a  din învăţământul  primar,  în  proporţie  de  maximum  10%  din  totalul  elevilor  înscrişi,  pentru învăţământul gimnazial şi pentru ciclul inferior al liceului, în proporţie de maximum 15% din totalul elevilor înscrişi, precum şi pentru elevii cu deficienţe de vedere. Fiecare unitate de învăţământ trebuie să respecte mai multe criterii în procesul de selecţionare a manualelor şcolare ce urmează a fi achiziţionate, respectiv: înlocuirea manualelor şcolare aflate în stadiu avansat de uzură, retipărirea manualelor pentru învăţământul gimnazial la disciplinele limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă (pentru clasele care studiază în limbile materne) şi asigurarea manualelor şcolare care nu fac obiectul recartărilor.

Manualele vor ajunge la elevi până pe 12 septembrie
Pe site-ul MECS a fost publicat şi calendarul procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipăriri, pentru următorul an şcolar.  Astfel, în perioada 14 – 18 aprilie, fiecare inspectorat şcolar trebuie să transmită către unităţile de învăţământ din subordine formularea de comandă, formulare pe care şcolile vor trebuie să le întocmească, în aceeaşi perioadă, luând în considerare stocurile  de  manuale  şcolare  existente  în  unităţile  de învăţământ şi lista  cărţilor  şcolare  cuprinsă  în  „Catalogul manualelor  şcolare  valabile  în  învăţământul  preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015”. Inspectoratele şcolare trebuie să monitorizeze corectitudinea întocmirii/actualizării bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale şcolare/necesarului de manuale şcolare pentru unităţile de învăţământ. Între 21 şi 25 aprilie, fiecare inspectorat şcolar va centraliza formularea de comandă obţinută de la unităţile de învăţământ şi va contabiliza datele pe discipline şi edituri. Procedurile  legale  pentru  încheierea contractelor de retipărire a manualelor şcolare se vor derula în perioada 27-31 aprilie, urmând ca până pe 8 august editurile să retipărească cărţile. Aceste manuale trebuie să ajungă în depozitele judeţene de carte şcolară în perioada 11 – 29 august, iar până pe 12 septembrie să fie distribuite către unităţile de învăţământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here