Pe 10 noiembrie, concurs pe un post vacant la Teatrul “Elvira Godeanu”

301

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier juridic debutant, din Compartimentul Juridic. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale este ca doritorii postului să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Juridice, specializarea Drept. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 noiembrie 2016, ora 16:00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 10 noiembrie 2016, ora 15:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior candidaţilor.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here