Păşuni şi terenuri arabile, vândute la preţuri infime de Finanţele din Gorj

3100

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj, scoate la licitaţie mai multe terenuri cu diverse destinaţii, preţurile de pornire fiind unele foarte mici, ţinând cont că anumite bunuri nu se află la prima procedură de licitaţie.

Suprafețe întregi de teren sunt scoase la licitație de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, procedura urmând a se derula săptămâna viitoare. În timp ce mulți gorjeni plătesc bani grei în localitățile județului pentru cumpărarea unui teren, fie el agricol ori cu destinație de locuință, în aceste zile, AJFP Gorj, prin Serviciul de Colectare și Executare Silită Persoane Fizice, a scos la mezat nu mai puțin de 10 terenuri în localități precum Tismana, Târgu-Jiu, Scoarţa şi Arcani. Procedura de licitație este programată a avea loc pe data de 16 martie, de la ora 11.00, la sediul AJFP Gorj din municipiul Târgu- Jiu. Astfel, pentru a cincea oară, este scos la vânzare de către finanțiștii gorjeni un teren extravilan situat în comuna Arcani, sat Câmpofeni, în suprafață de 4.300 mp, prețul de pornire pentru acest bun fiind de 2.250 de lei. Acestui teren i se adaugă şi următoarele situate în Scoarţa, Tismana şi Târgu-Jiu: teren în suprafaţă de 2.549 mp (497 mp intravilan arabil, 1.849 mp – extravilan arabil, 203 – extravilan, cartea funciară: 36237, preţ de pornire licitație/evaluare – 1.515 lei (fără TVA), pe care se află o construcţie grajd cu destinaţie adăpost animale, în suprafaţă de 159 mp, cartea funciară: 36237-C2 – preţ de pornire licitaţie – 22.540 lei, situate în comuna Arcani, sat Câmpofeni; licitaţia a II-a – teren arabil intravilan în suprafaţă de 3.074 mp, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 9.675 lei (fără TVA), T11, P165, situat în comuna Scoarţa, sat Lintea; teren arabil intravilan în suprafaţă de 1.140 mp, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 3.600 lei (fără TVA), T11, P161, situat în comuna Scoarţa, sat Lintea; teren arabil intravilan în suprafaţă de 640 mp, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 2.025 lei (fără TVA), T16, P507, situat în comuna Scoarţa, sat Lintea; teren arabil intravilan în suprafaţă de 500 mp, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 1.575 lei (fără TVA), T11, P163, situat în comuna Scoarţa, sat Lintea; teren arabil intravilan în suprafaţă de 3.240 mp, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 10.200 lei (fără TVA), T11, P164, situat în comuna Scoarţa, sat Lintea; licitația a I-a – teren extravilan-arabil, în suprafaţă de 595 mp, cartea funciară: 36763, situat în Tismana-Isvarna, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 1.285 lei (fără TVA); teren extravilan-păşune, în suprafaţă de 405 mp, cartea funciară: 36762, situat în Tismana-Isvarna, preţ de pornire licitaţie/evaluare – 613 lei (fără TVA); licitația a I-a – teren extravilan-arabil, în suprafaţă de 8.982,5 mp, cartea funciară: 51813, situat în Târgu-Jiu (hotarul dintre Târgu-Jiu şi comuna Dăneşti), preţ de pornire licitaţie/evaluare – 35.930 lei (fără TVA).

Ofertele se primesc până în ziua anterioară licitației
,,Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 91TREZ3365067XXX004414, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, cod de identificare fiscală 4448156 deschis la Trezoreria Târgu-Jiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea”, se arată în anunțul postat de către reprezentanții AJFP Gorj, pe site-ul ANAF.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here