Până pe 28 noiembrie, APIA Gorj primeşte cereri pentru sprijinul în agricultura ecologică

256

28 noiembrie este termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologică. Ajutorul specific sub formă de plăţi anuale suplimentare se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).

Valoarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014 a fost suplimentată la nivel naţional la suma de 7.098.000 euro, din care 5.798.000 euro pentru producţia vegetală şi 1.300.000 euro pentru producţia animală. Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/ exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv. În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sector.

Numărul cererilor va creşte
Potrivit lui Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj, până acum, la sediul instituţiei au ajuns 4 cereri de la fermierii din judeţ pentru solicitarea sprijinului în agricultura ecologică: „Până în prezent, am primit patru astfel de cereri, dar ne aşteptăm ca numărul să crească până la termenul maxim de depunere şi anume 28 noiembrie. Cu siguranţă vor mai veni cereri deoarece pentru campania de anul trecut au fost 9 solicitanţi majoritatea din zona Tismana – Peştişani”.

Plăţile, până la 30 iunie 2015
Pentru anul 2014, beneficiarii pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei), până la data de 5 decembrie 2014, faţă de termenul anterior de 15 octombrie. Tot pentru campania din acest an, controlul la faţa locului se efectuează, începând cu data de 29 decembrie 2014. Plăţile pentru ajutorul specific anual se vor efectua potrivit legilor în vigoare până la data de 30 iunie a anului următor. Potenţialii agricultori din judeţul Gorj care încă nu au depus cerere în vederea obţinerii ajutorului specific trebuie să ştie că pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here