O nouă sesiune de selecţie Erasmus pentru studenţii gorjeni

113

IMG_3040Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu organizează o nouă sesiune de selecţie a candidaţilor în vederea derulării mobilităţilor din cadrul programului comunitar Erasmus, pentru semestrul al II- lea al anului universitar 2011 – 2012. Înscrierile se desfăşoară în perioada 2-7 noiembrie. Interviul de selecţie se face pe 8 şi 9 decembrie.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, a organizat miercuri, 30 noiembrie 2011, „Erasmus Day” în scopul promovării programului comunitar Erasmus în rândul studenţilor universităţii. Evenimentul a avut loc la ora 12.00, în Amfiteatrul 016 din cadrul Facultăţii de Inginerie. Pe lângă „Erasmus Day”, UCB Târgu-Jiu organizează o nouă sesiune de selecţie a candidaţilor în vederea derulării mobilităţilor din cadrul programului comunitar Erasmus, pentru semestrul al II- lea al anului universitar 2011 – 2012. Potrivit purtătorului de cuvânt al acestei instituţii de învăţământ superior, “înscrierile pentru toate categoriile de mobilităţi Erasmus (de studiu, de predare, de formare) au loc în perioada 02 – 07 decembrie 2011, iar interviul de selecţie se va desfăşura după cum urmează: joi, 08 decembrie 2011, ora 12:00 – pentru mobilităţile Erasmus de studiu (pentru studenţi) şi vineri, 09 decembrie 2011, ora 12:00 – pentru mobilităţile Erasmus de predare şi formare (pentru cadre didactice şi personalul administrativ)”.

Condiţii pentru participare

La înscrierea pentru mobilităţile Erasmus de studii, pot participa toţi studenţii din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cetăţeni români sau ai ţărilor participante la program sau rezidenţi ai acestor state, având statut de apatrizi sau refugiaţi, cu condiţia îndeplinirii unor condiţii. Acestea sunt: nu au mai beneficiat anterior de calitatea de student Erasmus (cu sau fără suport financiar); este student(ă) al/a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la forma de învăţământ cu prezenţă în campus (indiferent de statut—loc bugetat sau cu taxă, licenţă sau masterat); este absolvent al unui an de studii (minim) în momentul începerii mobilităţii; în anul de mobilitate, să fie înmatriculat/ă în anul de studii II sau III; rezultate academice bune (să fie integralist, minim media generală 7,00).

Selecţie prin concurs

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus se face prin concurs, pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie. Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. Interviul de selecţie este probă eliminatorie; pentru promovarea probei este necesară obţinerea unui punctaj de minim 6,00 din 10,00 (maxim posibil). Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor două criterii de selecţie, după cum urmează: rezultatele academice 40%; notă interviu 60%.

Posibilităţi variate pentru studenţii UCB

Pentru semestrul acesta, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 10 locuri pentru mobilităţile studenţeşti Erasmus. Studenţii universităţii pot aplica pentru a desfăşura mobilităţi Erasmus de studii la una dintre universităţile europene cu care Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus. Pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, se pot desfăşura mobilităţi Erasmus în universităţi din Germania, Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Spania, Cehia, Polonia, Turcia, Slovenia, Bulgaria. Domeniile de studiu pentru care se poate opta sunt: economie, administrarea afacerilor, management, inginerie mecanică, inginerie electrică, construcţii şi inginerie civilă, automatică, relaţii internaţionale, administraţie publică, filologie engleză, educaţie fizică, istorie, asistenţă medicală.

Zece studenţi desfăşoară deja mobilităţi Erasmus

În prezent, 10 studenţi ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu desfăşoară mobilităţi studenţeşti Erasmus în cadrul următoarelor universităţi europene: Universitatea Jagiellonian, Polonia (2 studenţi – specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză), Universitatea din Parma, Italia (1 masterand al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor), Universitatea din Opole, Polonia (3 studenţi de la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene), Universitatea Nigde, Turcia (2 studenţi la specializarea Istorie) şi Institutul Tehnologic din Pireu, Grecia (2 studenţi ai Facultăţii de Inginerie, Ingineria Mediului, respectiv Inginerie Energetică ). De asemenea, reamintim faptul că în semestrul I al acestui an universitar, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este gazdă a trei studente Erasmus din Turcia (2 studente de la Universitatea Şirnak din Turcia – la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UCB Târgu-Jiu şi o studentă de la Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia – la Facultatea de Inginerie din cadrul UCB Târgu-Jiu). Trebuie precizat că grantul lunar pentru mobilităţile Erasmus studenţeşti se determină în funcţie de fondurile disponibile, de ţara de destinaţie şi perioada de mobilitate, respectându-se recomandările ANPCDEFP privind cuantumul grantului minim (275 euro/lună) şi maxim la nivel naţional. Semestrul trecut, grantul a fost cuprins între 350 şi 550 euro pe lună.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here