Noutăţi legislative privind drepturile pacienţilor

310

La începutul acestui an au intrat în vigoare noile norme pentru aplicarea Legii drepturilor pacientului. Mai exact, au fost publicate în Monitorul Oficial noi norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Potrivit noilor norme legislative, unităţile sanitare, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la: a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea; b) identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare, furnizor de servicii medicale; c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi; d) starea de sănătate; e) intervenţiile medicale propuse; f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată; g) alternativele existente la procedurile propuse; h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul şi tratamentul afecţiunii pacientului; i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale; j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.

Obligaţiile spitalelor
Unităţile sanitare trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală. Fiecare spital trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca ființe umane. În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi, care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale. În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinţei, dacă aceasta este cunoscută. Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimţământul acestora. Spitalele trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale; solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris. În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

Atenţie la informarea pacientului
La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. În plus, unităţile au obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare şi de personal acreditat. Intervenţiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenţa condiţiilor necesare numai în cazuri de urgenţă, apărute în situaţii extreme.
De asemenea, la cererea pacienţilor internaţi, unităţile cu paturi trebuie să asigure condiţiile necesare pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii, pe care pacienții îi vor plăti, conform prevederilor legale.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here