Nouă luni de activitate intensă, la DGFP Gorj

129

Activitatea de Inspecţie Fiscală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ( DGFP) Gorj a fost intensă în perioada ianuarie – septembrie 2012, asta deoarece inspectorii DGFP au realizat un număr de aproximativ 1000 de inspecţii fiscale, în vederea recuperării datoriilor contribuabililor la bugetul general consolidat şi reducerea arieratelor prin aplicarea măsurilor de recuperare a datoriilor. Inspectorii au realizat şi controale inopinate la contribuabilii cu risc ridicat de evaziune fiscală, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactiv; controale inopinate la contribuabilii aflaţi în administrare în vederea prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală.

Au fost astfel realizate 986 de acţiuni de inspecţie fiscală generală la contribuabili selectaţi, urmare analizei de risc realizate la nivelul AIF Gorj, cât şi 193 de inspecţii fiscale parţiale, bazele de impunere modificându-se urmare acţiunilor desfăşurate la 1.154 de contribuabili, în procent de 98 %. S-au constatat, în urma acţiunilor de inspecţie fiscală desfăşurate, sume suplimentare în valoare de 36326,254 lei (28.293,984 lei debite şi 8.032.270 lei accesorii.

Sume confiscate
“În perioada ianuarie – septembrie 2012 au fost înaintate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor privind existenţa/inexistenţa elementelor constitutive ale infracţiunii un număr de 113 dosare cu o valoare estimată a prejudiciului de 28.665,571 lei. Pentru faptele care constitue contravenţie, constatate urmare acţiunilor de inspecţie fiscală desfăşurate, au fost aplicate un număr de 352 sancţiuni contravenţionale în sumă câte 626.450 lei, fiind confiscată complementar suma de 9.133 lei”, a declarat Gheorghe Grigorescu, director executiv adjunct al DGFP Gorj. “De asemenea, în aceeaşi perioadă au fost propuşi pentru a fi incluşi în lista contribuabililor inactivi 15 operatori economici, aceştia nefuncţionând la sediul social/domiciliul fiscal declarat, sau sustrăgându-se efectuării acţiunilor de control în perioada analizată, au fost desfăşurate un număr de 156 acţiuni pentru soluţionarea cererilor contribuabililor de rambursare a soldurilor negative din deconturile de TVA, fiind solicitată la rambursare suma de 12.108,268 lei, din care a fost respinsă suma de 2,460.043 lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în 30 de cazuri, pentru debite în valoare de 9335.585 lei. Prin măsurile dispuse de către organele de inspecţie fiscală, a fost diminuată pierderea înregistrată de către contribuabilii supuşi acţiunilor de control cu suma de 15.287,577 lei”, a completat Grigorescu.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here