Noile programe școlare pentru gimnaziu, aprobate de MEN

328

Ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, a aprobat, prin ordin, noile programe școlare pentru ciclul gimnazial. Procesul de elaborare a acestor programe a debutat după adoptarea, în luna aprilie 2016, a noului plan-cadru și a presupus, de asemenea, în premieră, constituirea transparentă, prin apel public, a grupurilor de lucru pentru toate disciplinele de gimnaziu.

Potrivit unui comunicat al MEN, principalele elemente de noutate ale programelor școlare pentru ciclul gimnazial sunt: crearea unor premise pentru o concepţie curriculară unitară şi coerentă la nivelul întregului învățământ preuniversitar, structurare din perspectiva modului în care fiecare disciplină de studiu poate contribui la realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu, accentul este pus pe dobândirea de competenţe, competențele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activități de învățare, ceea ce oferă cadrelor didactice libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă, dar și faptul că programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învățare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziție 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev. De asemenea, un alt element de noutate îl reprezintă faptul că noile programe școlare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice. Potrivit noii structuri, secțiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată și include recomandări referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice și la metodele care contribuie predominant la realizarea competențelor. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea programei școlare pentru realizarea activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei și cu particularitățile de vârstă ale elevilor. În conexiune directă cu aprobarea programelor școlare pentru clasele V-VIII, ministrul Educației, Pavel Năstase, a anunțat și semnarea ordinului privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a. „Documentul reglementează elaborarea și achiziția manualelor școlare pentru cei aproximativ 171.000 de elevi care vor intra în clasa a V-a, la toamnă. Intenția Ministerului Educației este ca acest proces, derulat în baza noilor programe școlare, să se finalizeze până la începutul anului școlar 2017-2018. Am discutat cu editurile de carte școlară posibilitatea de a elabora manualele într-un termen mai redus (3 luni) față de termenele anterioare, au fost de acord și le mulțumesc pentru asta. În acest context, trebuie precizat că am modificat în procedura de evaluare ponderea punctajului pe baza criteriilor de calitate. Acesta reprezintă 85% din punctajul total, iar ponderea punctajului pentru preț este de 15% din punctajul total”, a declarat acesta.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here