Noi angajări la Primăria Târgu-Jiu

374

Două noi posturi vacante au fost scoase la concurs de Primăria Municipiului Târgu-Jiu. Concursurile pentru ocuparea acestora au fost demarate, astfel că finele lunii august şi începutul lunii septembrie vor fi unele de foc pentru viitorii candidaţi la cele două funcţii publice.

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului juridic-contencios, Direcţia juridică şi administraţie publică. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 31 august, de la ora 10.30, urmând ca ziua şi ora interviurilor să le fie comunicate ulterior candidaţilor. Condiţiile specifice de ocupare sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul Ştiinţelor Juridice, specializarea Drept; vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie absolvent al unui curs de formare/specializare operare calculator dovedit cu certificat/atestat.
Şi prima parte a lunii septembrie demarează cu un alt concurs la Primăria Municipiului Târgu-Jiu pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului pentru informarea publică directă, Centrul pentru informarea cetăţenilor, Direcţia resurse umane, managementul funcţiei publice şi comunicare publică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 septembrie 2016, ora 10.30 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Condiţiile specifice de participare pentru doritorii acestui post sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul fundamental al Ştiinţelor Sociale, domeniile de licenţă Ştiinţe ale comunicării, Sociologie sau Relaţii Internaţionale şi Studii Europene; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim un an.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here