Municipalitatea a pregătit proiectul „Am acte – Am parte!”

223

Primăria Municipiului Târgu-Jiu intenţionează să depună proiectul „Am acte – Am parte!”, cu o valoare totală de 162.500 lei, contribuţia proprie fiind de 32.500 lei. Grupul ţintă este alcătuit din persoane de etnie romă fără acte de proprietate.

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) a lansat o sesiune de depunere de proiecte pentru comunităţile de romi. Scopul programului „Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor” este creşterea participării actorilor sociali la implementarea politicilor care se adresează romilor şi comunităţilor în care aceştia trăiesc. În cadrul acestui program, Primăria municipiului Târgu-Jiu intenţionează să depună proiectul „Am acte – Am parte!”. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoanele de etnie romă identificate ca neavând acte de proprietate şi pentru care se vor elibera aceste acte de către instituţiile publice abilitate. Numărul estimat al acestora este de 150 de gospodării. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt formaţi din: familiile persoanelor cărora li se vor elibera actele, comunităţile locale din care aceştia fac parte, administraţia publică locală care va avea o evidenţă exactă a situaţiei romilor, OCPI prin înregistrarea imobilului în sistemul de Carte Funciară.

20% contribuţia proprie
Cheltuielile proiectului se ridică la 162.500 lei, din care 32.500 lei contribuţie proprie, însemnând 20%. În cadrul proiectului, solicitantul, în speţă municipalitatea, va angaja 2 persoane de etnie romă pentru identificarea beneficiarilor, colectarea şi prelucrarea datelor din teritoriu. Potrivit reprezentanţilor primăriei, cele două persoane angajate vor fi responsabile de colectarea şi prelucrarea datelor, luând în considerare atât calităţile personale, cât şi istoricul relaţiei cu comunitatea.
Totodată, ele trebuie să aibă şi capacitatea de persuasiune şi abilitatea de a gestiona diverse situaţii cu care s-ar putea confrunta în comunitatea respectivă.
Proiectul de hotărâre privind depunerea şi aprobarea cheltuielilor pentru proiectul „Am acte – Am parte!” a fost supus votului consilierilor locali, aceştia fiind de acord şi votându-l.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here