Modificări în statutul de funcţii al ŞPA Târgu-Jiu

191

Consilierii judeţeni au aprobat la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj, “Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statutului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Artă (ŞPA) Târgu-Jiu”. Una dintre modificările precizate în hotărâre se referă la transformarea a 4 posturi, ca urmare a îndeplinirii de către titularii acestora a condiţiilor de promovare în grad sau treaptă profesională.

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie publică de cultură, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii. “Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu funcţionează într-o structură care totalizează un număr de 40 de posturi. Prin Proiectul de hotărâre s-a prevăzut modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. Modificările supuse spre aprobare au vizat: transformarea a 4 posturi corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie, ca urmare a îndeplinirii de către titularii acestora a condiţiilor de promovare în grad sau treaptă profesională. Modalitatea de promovare în grad sau treaptă profesională a personalului contractual. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul «foarte bine», cel puţin de două ori în ultimii 3 ani”, se arată în document.

Examen de promovare în grad
La nivelul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu a fost organizat în luna noiembrie 2013, examen de promovare în grad sau treaptă profesională, unde au participat un număr de 4 salariaţi, încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, care la data organizării examenului îndeplineau condiţiile de participare. Potrivit Raportului final nr. 616/2014, întocmit de Comisia de examinare constituită la nivelul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, la finalizarea examenului de promovare au fost declaraţi “admis” 4 salariaţi, ocupanţi a 4 posturi contractuale de execuţie.
Odată cu finalizarea examenului, pentru cei 4 candidaţi declaraţi “admis” sunt îndeplinite condiţiile de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, etapa următoare constând în transformarea posturilor aferente funcţiilor contractuale de execuţie pe care le ocupă, în posturi contractuale de execuţie de nivel imediat superior, după cum urmează: 2 posturi de referent, gradul profesional II din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane şi administrativ se transformă în 2 posturi de inspector de specialitate, gradul profesional I.
Postul de referent, gradul profesional II din cadrul Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice se transformă în inspector de specialitate, gradul profesional I iar postul de referent, treapta profesională I (1/2 normă) din cadrul Compartimentului personal de instruire auxiliar se transformă în referent, treapta profesională I A. Fişele posturilor pentru salariaţii promovaţi vor fi completate cu noi atribuţii şi responsabilităţi.

Orele alocate pregătirii cursanţilor, redistribuite
“Totodată, având în vedere finalizarea programului de reabilitare a tarafurilor tradiţionale gorjeneşti iniţiat în anul 2006, precum şi necesitatea dezvoltării capacităţii instituţiei de revitalizare şi promovare a artelor şi meşteşugurilor tradiţionale la nivelul secţiilor externe, se impune redistribuirea orelor alocate pregătirii cursanţilor, astfel: 815 ore/săptămână – experţi; 500 ore/săptămână – instructori; 215 ore/săptămână – muncitori; 35 ore/săptămână – consultanţi artistici; 35 ore/săptămână – personal de specialitate (inspectori de specialitate) pentru coordonarea, monitorizarea şi normarea activităţilor secţiilor externe”, se mai arată în proiectul de hotărâre.
Se specifică de asemenea că modificările propuse prin proiectul de hotărâre se realizează cu încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobate în anul 2014 pentru Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here