Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Sohodol, Oraşul Tismana, Gorj – ,,Biserica este Casa Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp, e locul în care ne întâlnim cu Părintele ceresc, Cel care ne primeşte pe fiecare şi ne ascultă rugăciunea”!

1263

În ziua de 2 octombrie 2022, în Duminica a 19-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil» din Parohia Sohodol, Oraşul Tismana, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Vicol Ovidiu Florin! Înaltul Ierarh a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preotul Paroh PC Părinte Vicol Ovidiu Florin şi Preacucernicii Părinţi: Popescu Vasile Gheorghe, Parohia Pocruia, Motea Daniel (Tismana), Motea Florin (Ungureni), Vasiloniu Liviu (Biserica «Sf. Nifon», Târgu-Jiu, Giungălă Antonie (Gâlceşti), fiu al satului, Raţă Daniel (Crainici – Mehedinţi), de asemenea fiu al satului Sohodol, Gărăcel Ion (Costeni), Viloiu Mihai (Padeş), Văcaru Ioan de la Sf. Mănăstire Tismana, Bivolaru Mircea (Godineşti) şi alţii. În cadrul slujbei, ipodiaconul Mihai Coravu din Parohia Negomir a fost hirotesit diacon. Merită apreciat efortul credincioşilor care s-au apropiat de Dumnezeu pe creasta muntelui, într-o zi însorită şi cu suflare de vânt, într-o clipă de seninătate dăruită de către Bunul Dumnezeu, oameni de toate vârstele care au venit la slujbă cu dorinţa de a fi împreună cu întreaga comunitate! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, iar, la slujbă au fost prezenţi membrii Consiliului Local Tismana în frunte cu Domnul Primar Petre Narcis Remetea. La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Paroh Pr. Vicol Ovidiu Florin a primit rangul bisericesc de iconom! Au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei următoarelor persoane: d-l primar Petre Narcis Remetea, d-l Cosmin Popescu, Preşedintele consiliului judeţean Gorj, d-na Ghiţan Daniela, d-na Pârvulescu Mihaela, d-na director Dan Gabriela şi d-l Gavrilescu Dan. Preotul Paroh Vicol Ovidiu Florin a fost hirotesit şi ridicat la rangul bisericesc de iconom pentru osteneala în folosul bisericii şi pentru aportul său la înfrumuseţarea acestui lăcaş de cult. În continuare, pentru contribuţia la înfrumuseţarea bisericii şi pentru osteneala arătată, au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei următoarelor persoane: d-l primar Petre Narcis Remetea, d-l Cosmin Popescu, Preşedintele consiliului judeţean Gorj, d-na Ghiţan Daniela, d-na Pârvulescu Mihaela, d-na director Dan Gabriela şi d-l Gavrilescu Dan. Să amintim faptul că restaurarea picturii a început în anul 2017 şi s-a încheiat în anul 2021 cu ajutorul enoriaşilor, al Consiliului local Tismana, al Consiliului judeţean Gorj, de asemenea, cu sprijinul unor credincioşi din localitate. După ce a dat citire actului de sfinţire a bisericii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine a început prin a spune că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, o zi însorită dintr-o toamnă bogată şi frumoasă, ,,O zi aşteptată de credincioşi, pentru că, iată că încununăm această strădanie, prin prezenţa Înaltpreasfinţitului nostru, pentru a «reboteza» această biserică, pe care înaintaşii dumneavoastră, în urmă cu 121 de ani au construit-o şi păstrând tradiţia ortodoxă, au zidit-o pe locul alteia din lemn, iar, în această biserică, venim ca să aducem rugăciune lui Dumnezeu pentru a duce harul dumnezeiesc în casele dumneavoastră! Lucrările de restaurare a picturii la interior şi la exterior şi de refacere a bisericii s-au făcut prin strădania preoţilor de parohie, cu deosebire a Preotului Paroh Vicol Ovidiu Florin”, a precizat Părintele Protoiereu. Întărind cele subliniate anterior, Preotul Paroh Vicol Ovidiu Florin a subliniat următoarele: ,,Să-I mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această sfântă zi, pentru că este un eveniment unic pe parcursul mai multor ani, prin strădania noastră a tuturor, şi chiar dacă ne-au mai supărat neajunsurile, demersurile pe care le-am solicitat ca preot al dumneavoastră m-au mobilizat, iar, prezenţa Înaltului nostru Mitropolit ne face să fim uniţi în credinţă, după sfinţirea şi târnosirea acestei sfinte biserici şi a sfintei mese! Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne ajute tuturor! Amin”, în acest fel încheind cele spuse de către Preotul iconom al Parohiei Sohodol. În cele din urmă, Domnul primar Petre Narcis Remetea a rostit câteva cuvinte în care a mulţumit Lui Dumnezeu pentru darurile Sale şi a subliniat importanţa prezenţei Mitropolitului Olteniei la această resfinţire de biserică!

,,La biserică suntem unii lângă alţii, pentru că toţi suntem fiii Tatălui ceresc şi aşteptăm iubirea Sa”!
În cuvântul de o aleasă învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că dintotdeauna este o adevărată bucurie să slujeşti la sfinţirea şi resfinţirea unei biserici, deoarece: ,,Atunci când se sfinţeşte o biserică este un praznic, o bucurie şi pentru cei care vin din alte zone, pentru că biserica este pentru noi, credincioşii, Casa Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp, e locul în care ne întâlnim cu Părintele ceresc, Cel care ne primeşte pe fiecare, ne ascultă rugăciunea şi ne îndeplineşte cererea noastră. Poate nu ajung cuvintele ca să lăudăm şi să definim biserica! Este Casa Tatălui ceresc, pe care Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o atunci când ne-a dat râvnă, credinţă şi curaj ca să zidim această biserică dintr-o necesitate şi o dorinţă, pentru că nu avem un alt loc în lumea aceasta, ca să ne întâlnim cu Mântuitorul. Fiul ceresc a întărit-o pentru că El este Acela Care S-a jertfit pentru noi şi ne-a dat trupul şi sângele Său, ca noi să ne hrănim pentru viaţa aceasta şi pentru viaţa cea veşnică! Duhul Lui Dumnezeu a sfinţit-o pentru că întotdeauna spunem că biserica este una sfântă, sobornicească şi apostolească! Deci, biserica este sfântă, pentru că are pe Duhul Sfânt, are această Persoană a Preasfintei Treimi care este prezentă în biserică, ne sfinţeşte şi ne îndumnezeieşte! Cum am văzut, în duminica aceasta un ipodiacon l-am făcut diacon, iar, duminica viitoare îl facem preot! Cel care a sfinţit persoana respectivă cu numele Mihail este Duhul Sfânt! Aşa se face că şi prin mâinile preotului lucrează Duhul Sfânt, pentru că atunci când ne spovedim, Duhul Sfânt ne iartă păcatele prin rugăciunea preotului, el nefiind decât un «martor», iar, Duhul Sfânt, atunci când binecuvintează preotul, apa devine agheasmă! Duhul Sfânt este Acela care sfinţeşte pâinea şi vinul şi le face trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos! Din orice parte o privim, Biserica este sfântă! Aşezată pe o colină ca să se vadă din tot satul, iar, de aici să se audă glasul clopotului care cheamă să vină oamenii la biserică! Din punctul de vedere al sfinţeniei, biserica este sfinţitoarea, pentru că de la Sfânta Liturghie plecăm acasă «înmiresmaţi», pentru că Dumnezeu, prin sfintele rugăciuni pe care le ridicăm la tronul cel ceresc, revarsă asupra noastră bogăţie mare de lumină şi împlinire a tuturor cererilor noastre! Cel care vine des la biserică şi participă la Sfânta Liturghie duminică de duminică şi la sărbătoare, este ocrotit de Dumnezeu şi este păzit de către sfinţii îngeri! Nimeni nu poate să-i facă rău unei asemenea persoane, pentru că vrăjmaşul diavol nu se poate apropia de cei care sunt însemnaţi cu Crucea Mântuitorului Iisus Hristos! Se spune că odată, la o furtună, vrăjmaşul diavol voia să trăznească un om, să îndrepte trăznetul asupra lui! Dar, o voce i-a spus: nu poţi să-l loveşti, pentru că a fost la Sfânta Liturghie! Deci, la Sfânta Liturghie dobândim o haină veşnică şi nemuritoare! La biserică suntem unii lângă alţii, pentru că toţi suntem fiii Tatălui ceresc şi aşteptăm iubirea Sa! Dumnezeu ne aduce aici ca să fim păziţi de cel rău! De aceea, credincioşii au simţit întotdeauna nevoia să zidească biserici întru Slava Preasfintei Treimi! Iată cum astăzi, i-am pomenit pe toţi cei care s-au ostenit în decursul timpului, ca Dumnezeu să-i ocrotească pe ei în Împărăţia cerului! Ei sunt astăzi, împreună cu noi! Resfinţirea bisericii dumneavoastră este un lucru minunat, care se săvârşeşte o singură dată la o generaţie sau două, pentru că de la 1900 au fost câteva generaţii pentru ca noi să fim beneficiarii acestei sfinţiri! Dumnezeu ne cere ca prin fapte bune să-L preamărim prin tot ceea ce facem în lumea aceasta” a menţionat Mitropolitul Olteniei, pentru a sublinia legătura indisolubilă şi de netăgăduit a omului cu biserica!

,,Sunt războaie şi morţi în toate părţile, iar, ele se întâmplă pentru că lumea de astăzi nu mai este credincioasă”!
În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a dezvoltat paginile unei pedagogii sociale şi a întărit ideea că Evanghelia Duminicii a 19-a după Rusalii, ne arată că, aşa cum ne învaţă Mântuitorul, trebuie să le facem oamenilor ceea ce vrem să ne facă ei nouă, dar, nu întotdeauna îi facem bine celui de lângă noi, aproapelui nostru! De aceea: ,,Mântuitorul Hristos nu se referă numai la o cinste pe care apropiaţii noştri am vrea să ne-o dea nouă! Dacă facem o faptă bună, aşa cum ne spune Mântuitorul, să nu aşteptăm neapărat o răsplată, pentru că ea vine după dragostea din fapta noastră! Aşa sunt învăţătorii şi profesorii care le fac bine elevilor, pentru că răsplata vine mai târziu! Aşa este şi în biserică, dacă facem o milostenie, Dumnezeu ne răsplăteşte pentru că fapta bună o facem în numele Lui! În numele Mântuitorului Hristos, dacă dăm şi un pahar cu apă, nu vom fi lipsiţi de răsplată! Când facem o faptă bună, Domnul ne mai spune, să nu ştie stânga ce face dreapta! Fără fapte bune, nu vom putea intra în Împărăţia Lui Dumnezeu! Atunci când vom ajunge la judecată, ne va întreba Mântuitorul Hristos, dacă am ajutat pe cel necăjit, dacă am dat de pomană, iar, aceste lucruri, dacă le-am făcut, vom auzi: ,,Veniţi la mine, binecuvântaţii Tatălui ceresc, de moşteniţi Împărăţia cerurilor”! Dacă nu avem să-i dăm ceva unui sărac, o rugăciune să facem pentru el, deci, să facem întotdeauna sfânta cruce şi să ne rugăm pentru toţi, şi pentru cei din casă, şi pentru cei de lângă noi, pentru că Dumnezeu răsplăteşte inima bună! Aşadar, să căutăm Împărăţia cerului şi toate celelalte ni se vor adăuga nouă! Întotdeauna, să avem inima şi mintea noastră la Dumnezeu, gândul nostru la Tatăl cel ceresc, pentru că văzând strădania noastră, Atotputernicul Dumnezeu ne va împărtăşi din darurile Sale, fiindcă El este bogat şi iubitor de oameni! Să vă rugaţi întotdeauna la Dumnezeu, aşa cum ştiţi, dar, să vă rugaţi! Pentru că este imposibil ca tata sau mama să nu asculte rugămintea copilului! Aşa şi noi, indiferent de vârstă, să venim la Dumnezeu cu toată rugăciunea noastră şi El ne va asculta! Dumnezeu ne aduce liniştea sufletească de care lumea de astăzi are atâta nevoie! Vedeţi şi dumneavoastră că sunt războaie şi morţi în toate părţile, iar, ele se întâmplă pentru că lumea de astăzi nu mai este credincioasă! Lumea nu mai este mulţumită cu ceea ce are, lăcomia este mai tare decât omenia şi atunci, vedem că avem atâta suferinţă în lume! Dacă ne rugăm Lui Dumnezeu, El ne va feri de cel rău! Dumnezeu este mereu aproape de cei care Îl iubesc pe El şi iubesc şi pe aproapele, că Dumnezeu face să răsară lumina şi pentru cei buni şi pentru cei răi, de aceea, să nu ne considerăm mai buni decât alţii! Să avem smerenie, pentru că Mântuitorul Hristos ne învaţă să ne considerăm cei mai din urmă dintre oameni, iar, atunci, puterea Lui Dumnezeu va face minuni în viaţa noastră! Pentru munca dumneavoastră pentru această biserică frumoasă, pentru osteneală şi pentru eforturile la înfrumuseţarea bisericii, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească! Tuturor să vă dăruiască, în locul celor trecătoare, pe cele veşnice în Împărăţia cerurilor! Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă dăruiască pace şi bucurie duhovnicească, în vecii-vecilor! Amin”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here