Membrii „Sănătatea”, absolvenţi ai cursului de operator-calculator

130

Sindicatul „Sănătatea” Gorj derulează, la nivelul judeţului nostru, un proiect european de recalificare profesională. Valoarea proiectului este de 1.279.258,24 lei, fonduri europene, 2% din această sumă fiind contribuţia sindicatului. Peste 60 de sindicalişti au absolvit cursul operator, introducere şi validare date.

„Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe o piaţă a muncii în continuă schimbare” este un proiect european câştigat de Sindicatul „Sănătatea” Gorj. Valoarea proiectului este de 1.279.258,24 lei, fonduri europene, 2% din această sumă fiind contribuţia sindicatului. Prin proiectul european al Sindicatului „Sănătatea” Gorj se oferă posibilitatea formării profesionale continue a angajaţilor din diverse domenii de activitate prin participarea la cursuri de calificare şi recalificare, validate prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii şi facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Trei grupe au absolvit cursul de operator-calculator
La sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului vor fi calificaţi şi recalificaţi 111 angajaţi ai sistemului sanitar gorjean. Cursul de operator, introducere şi validare date a fost finalizat, peste 60 de sindicalişti obţinând certificatele de absolvire. „Trei grupe, adică 64 de persoane au absolvit cursul de operator, introducere şi validare date. Ultima serie a susţinut examenul pe data de 2 aprilie 2013”, a declarat Ion Măruţă, preşedintele Sindicatului „Sănătatea” Gorj.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului „Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe o piaţă a muncii în continuă schimbare” îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor, prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii şi facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Obiectivele specifice – operaţionale ale proiectului sunt: promovarea accesului angajaţilor la programe de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete; certificarea calificării angajaţilor, corespunzătoare necesarului de calificări identificate pe piaţa forţei de muncă, prin furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare; acordarea de sprijin şi stimulente angajaţilor, în vederea participării la FPC; oferirea de servicii de orientare şi consiliere în cariera angajaţilor; organizarea unei campanii de promovare la nivel judeţean adresată angajaţilor şi angajatorilor, privind beneficiile participării la programele de FPC care oferă calificare completă; – sprijinirea activităţilor inovatoare privind accesul şi participarea la programe FPC a angajaţilor, pentru dobândirea de noi competenţe şi a unei calificări complete.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here