Măsuri pentru evitarea producerii incendiilor în sezonul rece

327

pompieriMajoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatării, intense în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni,

a mijloacelor de încălzire centrale şi locale, urmată de apariţia unor evenimente nedorite. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate (burlane, uşiţe la focar, cenuşar); distanţa între sobe sau burlane şi pereţi, precum şi între burlane şi planşeele combustibile, va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m când sunt protejate prin tencuire sau zidărie; distanţa între partea superioară a sobei şi planşeul combustibil va fi de minimum 2 m la planşeele neprotejate şi de minimum 1,5 m la cele protejate; pardoseala combustibilă de sub sobele metalice se va izola cu o placă de azbest de 0,5 cm, acoperită cu tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton etc. cu grosimea de 6 cm. Această protecţie va depăşi perimetrul sobei, lateral cu 25 cm şi în faţa focarului cu 50 cm. Dacă picioarele sobei sunt scurte, perimetrul va avea o grosime de minimum 25 cm; distanţa dintre sobă şi peretele combustibil din faţa focarului nu va fi mai mică de 1,25 m; înainte de utilizare sobele şi coşurile de fum să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare; curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie; este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor; pe timpul funcţionării sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise; se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile; lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică este interzisă; depozitarea lemnelor, cărbunilor sau a altor materiale combustibile să nu se facă pe sobe sau în preajma lor; cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar; se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului; nu lăsaţi copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă; este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc.; este interzisă racordarea sobelor la canale sau burlane de ventilaţie; în camerele cu încălzire cu sobe este interzisă curăţirea cu benzină, neofalină, petrol etc. a duşumelelor şi a oricărui obiect; este interzisă folosirea reşourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curent (prin utilizarea a cel puţin patru aparate electrice concomitent), supradimensionarea siguranţelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu liţă, conectarea marilor consumatori (maşini de spălat, calorifere electrice) pe circuite subdimensionate, improvizaţii pe circuitele electrice.
Dorina CIOPLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here