Mari spirite culturale ale Olteniei – Profesorul Tudor Rățoi-o viață dedicată cercetării istorice

190

Cu peste două decenii în urmă, căutând noi surse de informare despre un subiect ce-l abordam în acel timp(cunoașterea domeniului mănăstiresc din Oltenia), la recomandarea unui distins istoric gorjean, profesorul Dan Neguleasa, atunci, Directorul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Gorj, am ajuns la Drobeta-Turnu Severin. Așa l-am cunoscut pe profesorul Tudor Rățoi, directorul SJAN Mehedinți. După primele vorbe de natură protocolară, am intrat direct în subiectul sosirii mele în incinta instituției pe care acesta o conducea. Cu o deschidere totală, cu aleasă generozitate, profesorul Rățoi mi-a ușurat accesul la toate fondurile arhivistice, sugerându-mi și alte piste de investigare. Așa s-a întâmplat și la următoarele mele cercetări istorice, domnul Tudor Rățoi oferindu-mi cu generozitate și mult profesionalism informațiile de care aveam nevoie. Au fost și alte evenimente cu caracter științific care mi-au conturat profilul uman, profesionalismul și larga deschidere culturală a profesorului Tudor Rățoi. Tudor Rățoi s-a născut în ziua de 14 ianuarie 1953, în comuna Dăbuleni, județul Dolj. După absolvirea cursurilor școlii generale în localitate, urmează Liceul Economic Corabia, județul Olt. După finalizarea cursurilor liceale(1972), fiind vrăjit de muza Clio, dă admitere la facultatea de Istorie din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După cum afirma acesta, în timpul facultății a avut ca mentori mari istorici precum Gheorghe Platon, Ion Agrigoroaie, Emilian Bold, acesta din urmă fiindu-i coordonator la lucrarea de licență și la cea de doctorat. Ca un om ce nu-și uită niciodată originile, la repartizarea națională din iulie 1976, având și o medie foarte mare de absolvire, a ales postul de muzeograf la Muzeul Regiunii “Porţile de Fier” Drobeta-Turnu Severin, unde a funcționat în perioada 01.09.1976-04.09.1981. Aici a luat contact cu atmosfera culturală din orașul de la Dunăre și cu posibilitățile mari de cercetare. Rezultatul primelor sale investigații istorice din această perioadă le publică în diferite reviste (Revista muzeelor-1977, Analele Universității “Al.I.Cuza” din Iași-1976, “Drobeta”-1980, Cercetări istorice-1976).
După 1978, participă activ la simpozioanele “Mehedinți-istorie și cultură”, aici cunoscând un alt om valoros de cultură din Turnu Severin, domnul Mite Măneanu, despre care spune: “Am văzut la dânsul ce înseamnă să fii un foarte bun meseriaș, un istoric cu dăruire și un om de largă deschidere culturală. De la dânsul am învățat ce înseamnă profunzimea cercetării științifice”. Fiind atras de cercetarea istorică, din septembrie 1981 trece la Arhivele Naționale, filiala Mehedinți, pe postul de arhivist. Venirea sa la arhive a coincis cu mutarea acestora într-un sediu nou, directorul acestei prestigioase instituții fiind distinsul om de cultută mehedințean Nicolae Chipurici. După cum spune domnul Tudor Rățoi acesta este “unul dintre cei mai mari arhiviști din România, ctitorul arhivelor mehedințene, pentru care munca în arhive și cercetarea trecutului istoric erau valorile supreme ale vieții sale, evoluția mea ulterioară datorându-se în mare parte acestei distinse personalități”. În perioada 1985-1995 este arhivist principal, apoi primește însărcinări pe linie managerială: șef de filială II, şef direcţie II, director Direcţia Judeţeană Mehedinţi a Arhivelor Naţionale (1996-2006), director general adjunct al Arhivelor Naţionale(iulie 2006-iunie 2007), iar din 01.07.2007 până la data când scriem aceste rânduri – director/şef Serviciu judeţean al Direcţiei Judeţene/Serviciului Judeţean Mehedinţi al Arhivelor Naţionale. În paralel cu activitatea din arhive, Tudor Rățoi urmează cursurile doctorale, obținând titlul de doctor în istorie în anul 1996, la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, titlul tezei fiind “Dimensiunea socială şi naţională a legislaţiei sociale a muncii în România interbelică”.
Începând cu anul universitar 1995/1996, domnul Tudor Rățoi predă în învățământul superior, mai întâi lector universitar asociat în cadrul centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin, la specializările Birotică și A.L.S, apoi lector și conf.univ.asociat la Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție “Al.I.Cuza”, la specializarea arhivistică, iar din 2007 conf.univ. asociat la Facultatea de Științe Socio-Umane, catedra de istorie, la Universitatea din Craiova. Ca un om ancorat profund în atmosfera culturală a frumoasei regiuni Oltenia istorică, îndeplinește și alte atribuții, unele pe linie profesională, altele ținând de profilul său cultural: membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Oltenia”, seria nouă (editată la Craiova începând cu anul 1997), „Revistei Arhivelor” (1997-2007), precum şi al unor reviste de cultură („Amfitrion” şi „Terra Griphonis”, „Caligraf”), toate editate la Drobeta-Turnu Severin., referent ştiinţific al revistelor “Oltenia” şi “Drobeta”, secretar de redacţie al revistei “Drobeta”, IV, 1980, membru al Federaţiei Arhiviştilor din România.
Activitatea solicitantă din arhive, mai ales după 1990, celelalte activități în care era implicat, nu l-au sustras pe distinsul om de cultură de la actul de cercetare științifică propriu-zis. Așa cum vom vedea într-un alt număr al cotidianului Gorjeanul, Tudor Rățoi este un istoric autentic, numeroasele sale studii contribuind cu siguranță la cunoașterea și mai profundă a unor evenimente din istoria regiunii noastre istorice, dar și naționale. Culegerile domniei sale de documente sunt un îndreptar valoros de cercetare pentru toți oamenii fermecați de muza Clio. (Va urma)
Prof.dr.Dumitru Cauc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here