Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Schimbarea la Faţă a Domnului» (II) – ,,Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, zi de prăznuire a «Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos»!

1202

Aşa cum am spus în partea întâi a prezentării noastre, cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, vineri, 6 august 2021, Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Schimbarea la Faţă a Domnului», Sfânta Liturghie fiind oficiată în altarul de vară al Sfintei Lavre din Defileul Jiului de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane din Craiova şi ai sfântului aşezământ monahal, care l-a avut ca strălucit reprezentant pe Arhimandritul şi Stareţul mănăstirii, Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, Preacuviosul Părinte Ioachim Pârvulescu, cel ce s-a dovedit a fi, ca întotdeauna, documentat, inspirat şi orientat spre analiza profundă a problematicii abordate, arătând că, prin «Schimbarea la Faţă», Iisus Hristos adevereşte încă o dată, dar într-un mod și mai pregnant, identitatea sa dumnezeiască și întărește credința ucenicilor în dumnezeirea Sa, cu toate că, până atunci, Sfinții Apostoli Îl considerau un prooroc sau Învățătorul, însă, de data aceasta, ei Îl văd ca Dumnezeu, Îl recunosc fără tăgadă ca fiind stăpânul cerului și al pământului, al celor vii și al celor morți, pentru că Domnul Hristos nu a primit ceva ce nu avea înainte, ci a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu.

,,Sf. Cuv. Irodion s-a împărţit, dar nu s-a despărţit, pentru că sfântul este prezent acolo unde este părticica lui”!
În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi la sărbătoare, Preacuviosul Părinte Ioachim Pârvulescu a spus: ,,Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, zi de prăznuire a «Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos», un praznic ce este, în mod normal, al Schitului «Locurele», la 5 km mai sus, hram care a fost pus de către Sf. Calinic de la Cernica, încă de la anul 1863, cel care a înfiinţat acest schit şi care, fiind la înălţime, i-a dat acest nume ca la Muntele Taborului, pentru a fi convingător înaintea ucenicilor săi. În general, marile mănăstiri aveau schituri pe lângă ele, de aceea Schitul «Locurele», ca un «satelit» pe lângă Mănăstirea Lainici, fiinţează de peste 150 de ani cu hramul de la 6 august! Spun acest lucru pentru că Dumnezeu ne-a învrednicit ca de atâţia ani, neîntrerupt, să avem această sărbătoare! Cu ajutorul Lui Dumnezeu, Sf. Cuv. Irodion, care a fost Stareţul Mănăstirii Lainici între 1854 şi 1900, a fost şi duhovnic al Sf. Calinic, iniţial fiindu-i ucenic, aşa fel încât, ucenicul a devenit Avă, iar Ava ucenic. Astfel, a existat o legătură care a trecut în aspaţial şi în atemporal, între Sf. Ier. Calinic şi Sf. Cuv. Irodion, Stareţul de la Lainici. Sf. Calinic voia să reconstruiască Episcopia Râmnicului, după ce fusese devastată de un incendiu, aducând cu el mai mulţi călugări printre care s-a aflat şi Preacuviosul Irodion, care, la 1854, a fost pus stareţ la Mănăstirea Lainici. Sf. Calinic era Episcop în cele cinci judeţe ale Olteniei şi venea să se spovedească şi să se sfătuiască aici cu Sf. Irodion! Sf. Calinic s-a mutat la Domnul în 1868, iar Cuv. Irodion a rămas în continuare stareţ. Se cunosc multe minuni săvârşite în viaţa lui, multe vindecări, ca apoi să se mute şi el la Domnul, în ziua de 3 mai 1900. În 1907 sunt dezgropate sfintele lui oseminte neputrezite, dar nu s-a pus problema canonizării, nefiind la noi în ţară Patriarhie la vremea aceea! Abia în anul 1952 a fost prima canonizare în ţara noastră! Chiar şi Sf. Nicodim, abia în 1955 a fost canonizat, în acelaşi an fiind canonizat şi Sf. Calinic. După 1989, vrednicul de pomenire ÎPS Nestor a dorit să-l canonizeze pe Cuv. Irodion, îndemnând la dezhumarea sa, ca şi ÎPS Teofan, iar, în cele din urmă, sub îndrumarea ÎPS Irineu, Mitropolitul nostru, prin eforturi deosebite, s-a făcut dezgroparea şi descoperirea sfintelor moaşte. Noi ştiam că s-a mai dezgropat mormântul, dar nu s-au găsit sfintele moaşte! În cele din urmă, cu binecuvântarea Lui Dumnezeu, datorită rugăciunilor, în 2009 s-au găsit sfintele moaşte la doi metri şi jumătate sub mormântul iniţial, care înainte mai fusese dezgropat! În ultima instanţă, chiar sfântul a dorit să fie descoperit în anul 2009! După aceea, la 3 mai 2011, deci cu zece ani în urmă, s-a făcut canonizarea Sf. Cuv. Irodion! De atunci, Mitropolitul nostru a dat binecuvântare, pentru că mulţi au dorit şi doresc părticele din moaştele sfântului, de aceea s-au împărţit moaşte la multe mănăstiri, biserici, oraşe şi ţări, deci peste douăzeci de destinaţii! Sf. Cuv. Irodion s-a împărţit, dar nu s-a despărţit, pentru că sfântul este prezent acolo unde este părticica lui, pentru că orice om este prezent prin chipul său, prin ceea ce are din cele pământeşti! Chiar dacă sufletul său nu mai este aici, dar chipul său, glasul său, toate sunt sfinţite, pentru că un om, dacă este sfânt, este sfinţit chipul său, sunt sfinţite şi hainele sale, sunt sfinţite şi osemintele sale, şi dependinţele sale, sunt sfinţite lucrurile şi locurile cu care a avut legătură în viaţa aceasta pământească! Aşa cum sunt casele memoriale ale geniilor şi ale marilor oameni de cultură, unde se păstrează lucrurile lor personale, care au o mare încărcătură energetică, emoţională, sentimentală cu geniul, cu omul de cultură sau cu sfântul respectiv! De aceea, noi cinstim sfintele moaşte, pentru că fac parte din fiinţa sfântului, din fiinţa omenească alcătuită din trup şi suflet! Sufletul merge dincolo, pentru că este nepalpabil, este duhovnicesc, este metafizic, iar trupul se spiritualizează la vremea de apoi! Ca să înţelegem că aşa cum spunem: «HRISTOS A ÎNVIAT», la fel şi trupurile noastre se vor spiritualiza, când vor învia! Trăim pe pământ, având nevoile trupului, dar, prin înviere, omul trece în stadiul de nepământesc, metafizic şi transcendental! Este o mare binecuvântare pentru o biserică unde sunt sfinte moaşte şi chiar unde sunt icoane făcătoare de minuni, iar, dacă nu sunt întreţinute cu evlavie, nu au nici un efect! Ca să întreţinem energia duhului sfânt de la cele sfinţite, trebuie să întreţinem evlavia cu ele, aşa cum o întreţinem cu icoanele pe care le avem în casă! Sfinţii ale căror icoane le avem, trebuie să simţim că ei sunt prezenţi în casa noastră, deci să le simţim evlavia lor, să ne închinăm înaintea lor, să le aprindem o lumânare la candelă, să tămâiem icoanele! La fel şi în cazul sfinţilor făcători de minuni, moaştele lor devin făcătoare de minuni în momentul în care evlavia se întreţine, adică se fac rugăciuni cât mai des, chiar zilnic, dacă este cu putinţă, iar în felul acesta un sfânt răspunde evlaviei noastre prin cinstirea moaştelor sau prin cinstirea icoanei sale! Cât punem în evlavia noastră, atâta primim! Cât dăruim, atâta primim, pentru că avem de la Domnul harul sfânt, iar cât percepem prin credinţa noastră, acesta este Harul de la Dumnezeu! Avem atâta credinţă, câtă este evlavia noastră, pentru că e greu de cântărit acest lucru! Avem şi azi bucuria ca la Hramul Schitului «Locurele» de sus, care este Hramul Mănăstirii Lainici, cu binecuvântrea ÎPS Părinte Irineu, să dăruim aceste moaşte acolo unde ele se solicită, unde există evlavia preoţilor din parohii şi din mănăstiri, unde se pun hramuri cu numele Sf. Cuv. Irodion! De aceea, cu binecuvântarea Mitropolitului nostru, vom dărui moaşte Parohiei «Sf.Mare Mucenic Gheorghe» din Călăraşi, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, după ce se dă citire Gramatei semnată de către Mitropolitul Irineu, pentru că astăzi sunt prezenţi Părintele Paroh cu Părintele Protopop din Slobozia! Dăruim aceste sfinte moaşte şi sfânta icoană, de asemenea, dăruim canonul şi acatistul Sf. Cuv. Irodion, cu mare încredere şi cu evlavie, Amin”! Prin aceasta, Preacuviosul Exarh a pledat pentru faptul că, în esenţa sa, credința creștină nu se bazează pe vreun principiu moral sau pe o ideologie, ci este întemeiată pe descoperirea Împărăției lui Dumnezeu în Hristos, în istorie, arătând, în acelaşi timp, că sfintele moaşte sunt purtătoare ale Duhului Sfânt şi de aceea, trebuie păstrate cu evlavie şi cu profundă veneraţie, dăruindu-le celor care trebuie să le cinstească aşa cum se cuvine! Tocmai de aceea, cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Mitropolitul Olteniei, părticele din sfintele moaşte al Sf, Cuv. Irodion au fost dăruite în această zi reprezentanţilor unei parohii din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, care au mulţumit pentru minunatul dar primit.

,,Mulţumim ÎPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Preacuviosului Exarh Ioachim Pârvulescu, pentru darul de mare preţ spre folosul Episcopiei noastre”!
Astfel, Preacucernicul Părinte Pr. Paroh, Dumitru Florin, Parohia «Sf. Mare Muc. Gheorghe» din Călăraşi, a spus: ,,După cuvântul Evangheliei de astăzi, dăm Slavă Lui Dumnezeu că în această zi mult dorită, încărcată de o emoţie duhovnicească, Bunul Dumnezeu a rânduit să fim împreună, pentru că ne întoarcem acasă cu daruri sfinte! Mărturisesc faptul că de când mi-a încolţit dragostea către Sf. Irodion, împreună cu obştea credincioşilor din parohie, în acest sfânt post, am început să-l pomenim la slujbă pe Sf. Cuv. Irodion! Dumnezeu a rânduit ca prin binecuvântarea părinţilor noştri duhovniceşti să primim în dar aceste sfinte odoare! Mulţumirea şi recunoştinţa noastră pentru ca moaştele Sf. Irodion să fie prezente de acum înainte în parohia noastră! Mulţumim Preacuviosului Părinte Stareţ şi Exarh Ioachim Pârvulescu, cel care ne-a întâmpinat cu frăţească dragoste şi a mijlocit ca sfintele moaşte să ajungă şi în parohia noastră! Dăruim Sfintei Mănăstiri un coş cu flori şi o Icoană a Maicii Domnului, pentru că Sf. Irodion a iubit-o şi a cinstit-o mult pe Maica Domnului, când cădea în genunchi înaintea icoanei sale şi se ruga cu evlavie”! La rândul său, Părintele Protopop, Pr. Dinu Vasile Viorel, Protopopiatul Călăraşi, a încheiat sărbătoarea prin cuvintele: ,,Părintele Arhimandrit Ioachim Pârvulescu ne-a prezentat foarte frumos viaţa Sf. Cuv. Irodion, supranumit «Luceafărul Olteniei» sau «Luceafărul de la Lainici» şi poposim, astăzi, în sfânta dumneavoastră mănăstire! De aceea, îi mulţumim IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, pentru darul de mare preţ spre folosul Episcopiei noastre, iar, nu în ultimul rând, fac o mărturisire privitoare la faptul că în Protopopiatul nostru, Călăraşi, a început în 2014 o frumoasă tradiţie de aducere a sfintelor moaşte şi a sfintelor icoane, când moaştele Sf. Muceniţe Filofteia poposeau în oraşul nostru, pentru că era sfânta care ne-a scăpat de secetă cu zeci de ani în urmă! La începutul anului bisericesc, noi oficiem sfinte procesiuni cu sfinte icoane, de aceea, mulţumindu-vă pentru aceste sfinte odoare, sunt convins că mulţi credincioşi din municipiul nostru şi din judeţ, vor veni să se închine şi să se roage la moaştele Sf. Cuv. Irodion de la Lainici, Amin”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here