Luna mai – luna evaluărilor naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

450

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a din acest an școlar se vor desfășura în perioada 10 – 26 mai, conform unui calendar stabilit de Ministerul Educației.
Primii ale căror competențe vor fi evaluate sunt elevii de clasa a II-a, care vor susține testări în perioada 10 – 13 mai, după cum urmează: Scris — Limba română — 10 mai 2022, Scris — Limba maternă — 10 mai 2022, Citit — Limba română — 11 mai 2022, Citit — Limba maternă — 11 mai 2022, Matematică — 12 mai 2022, Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a se va desfășura după următorul calendar: Limba română — 17 mai 2022, Matematică — 18 mai 2022, Limba maternă — 19 mai 2022. În ceea ce privește elevii de clasa a VI-a, evaluarea acestora este programată pe 25 mai 2022 (Limbă și comunicare) și 26 mai 2022 (Matematică și Științe ale naturii). Testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu s înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here