“La mulţi ani, rezervist militar!”

724

Pe data de 31 mai 1864, în timpul domniei lui Alexandru loan Cuza, a fost adoptată „Legea asupra poziţiei ofiţerilor”, primul act normativ care dă identitate, valoare şi sens corpului cadrelor militare în rezervă. În memoria acestui eveniment şi în semn de respect pentru cei care au făcut din militărie profesia lor de o viaţă, Guvernul României, prin H.G. nr.464/2010, a instituit „Ziua Rezervistului militar”, care se aniversează, în fiecare an, în ultima zi din luna mai.
Prin această hotărâre se dă, însă, o semnificaţie mult mai largă noţiunii de rezervist militar. Astfel, potrivit art. 3 al hotărârii, “prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere”.
De aceea, multe persoane cu studii superioare din viaţa civilă, care au grad militar ca urmare a absolvirii unor forme de pregătire specifică, precum şi toate cadrele militare în rezervă au îndreptăţirea să aniverseze această zi importantă.
Sărbătoarea este înscrisă în Calendarul Tradiţiilor Militare, periodic de istorie şi cultură, editat de Statul Major General al Armatei Române.
A doua semnificaţie a zilei de 31 mai este dată de faptul că, printr-o coincidenţă fericită, la 31 mai 1990, după o întrerupere abuzivă de 42 de ani din timpul regimului totalitar, a fost reluată tradiţia asocierii cadrelor militare şi s-a înfiinţat structura care astăzi se numeşte „Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere” (A.N.C.M.R.R.). De aceea, prin decizia conducerii acestei asociaţii s-a stabilit ca, în data de 31 mai, să fie marcată şi „Ziua A.N.C.M.R.R.”
Astfel că, este un prilej potrivit pentru a menţiona câteva date privind statutul şi realizările acestei asociaţii, încă de la înfiinţare, ea a fost înregistrată, prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, ca persoană juridică, de drept privat, democratică şi independentă. Câţiva ani mai târziu, prin H.G.nr.20/2004, a primit statutul de asociaţie de utilitate publică. Totodată, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. 5198/2008, i s-a acordat dreptul de a avea însemn heraldic, steag de identificare şi emblemă de onoare, proprii. Potrivit Statutului, asociaţia noastră îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Ministrului Apărării Naţionale. Ea asigură acţiunea coerentă şi unitară a rezerviştilor militari pentru îndeplinirea unor obiective cum sunt: integrarea firească a militarilor în evoluţia societăţii româneşti; apărarea valorilor fundamentale ale României, a tradiţiilor şi simbolurilor naţionale; susţinerea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor vârstnice; cultivarea valorilor civice ale statului de drept; educarea tinerilor în spiritul patriotismului autentic; iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, medicală şi juridică, necesare acestei categorii sociale; promovarea sentimentelor de camaraderie între rezerviştii militari şi cadrele aflate în activitate: relaţionarea optimă cu autorităţile centrale, cu cele locale şi cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate.
Printre realizările sale notabile se pot menţiona numeroasele demersuri făcute pentru apărarea drepturilor la pensie, legal cuvenite rezerviştilor militari, menţinerea coerenţei şi unităţii filialelor sale judeţene, colaborarea fructuoasă cu celelalte structuri asociative din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Totodată, este remarcabil faptul că A.N.C.M.R.R. a menţinut legături benefice cu Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă (C.I.O.R.), iar în anul 2004, la Congresul de la Viena, a fost primită ca membri în această organizaţie internaţională, în care sunt reprezentaţi rezerviştii militari din ţările N.A.T.O.
În prezent, A.N.C.M.R.R. îşi desfăşoară activitatea pe baza „Strategie – A.N.C.M.R.R. pentru perioada 2013-2017″, document care dă acestei structuri asociative o orientare coerentă şi o bună perspectivă de evoluţie.
„Aniversarea Zilei Rezervistului Militar ne oferă onorantul prilej de a ne exprima deplina apreciere faţă de cei care au scris pagini de eroism la toate marile construcţii ale României.
Este un moment important, impregnat de simbolism şi semnificaţii speciale. Pentru noi, românii, aceste semnificaţii sunt cu atât mai profunde cu cât istoria a probat de-a lungul timpului legătura strânsă dintre interesele naţiunii şi cele ale armatei”.
Multă sănătate tuturor.
General de Brigadă în rezervă ION BĂRBULESCU, Președintele Filialei Cadrelor Militare în Rezervă și în retragere General CULCER GORJ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here