Județul Gorj va primi 650.000 de lei pentru retipărirea manualelor școlare

241

Ministrul Educației Naționale a emis un ordin privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite, ordin în care se precizează și sumele ce vor reveni fiecărui inspector școlar județean. Potrivit ordinului respectiv, județului Gorj îi va reveni suma de 657.813 lei.

Potrivit Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3.398/28.02.2016, banii respectivi vor fi utilizați pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite pentru clasele VI-XII astfel: pentru elevii cu deficienţe de vedere, pentru clasa a VI-a, în proporţie de maximum 15% din totalul elevilor înscrişi, pentru clasele VII-X, în proporţie de maximum 30% din totalul elevilor înscrişi și pentru clasele a XI-a şi a XII-a, în proporţie de 10% din totalul elevilor înscrişi, cu condiţia ca numărul de elevi înscrişi în ciclul superior al liceului să nu fi scăzut cu mai mult de 10% faţă de anul şcolar 2016-2017; pentru clasele a XI-a şi a XII-a din unităţile de învăţământ care nu au efectuat comenzi în anul şcolar 2016-2017, achiziţionarea de manuale şcolare retipărite se va realiza în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă. În procesul de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipăriri, fiecare unitate de învăţământ va respecta, cu prioritate, următoarele criterii de selecţionare a manualelor şcolare ce urmează a fi achiziţionate: înlocuirea manualelor şcolare aflate în stadiu avansat de uzură, retipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul gimnazial la disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura maternă (pentru clasele care studiază în limbile materne) și asigurarea manualelor şcolare care nu fac obiectul recartărilor.

Manualele vor ajunge în școli în iulie
Ordinul MEN precizează și calendarul după care se va desfășura procesul de completare a stocurilor de manuale școlare. Astfel, până pe 10 martie, la nivelul fiecărui județ se vor desfășura următoarele activități: transmiterea, de către fiecare inspectorat şcolar, a formularelor de comandă către unitățile de învăţământ din subordine, întocmirea, de către fiecare unitate de învăţământ, a formularelor de comandă, completate în format electronic şi imprimat, cu semnătura directorului unităţii de învăţământ, precum și monitorizarea, de către fiecare inspectorat şcolar, a corectitudinii întocmirii/actualizării bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale şcolare/necesarului de manuale şcolare pentru unităţile de învăţământ. Întocmirea formularelor de comandă de către unitățile de învățământ se realizează luând în considerare: stocurile de manuale şcolare existente în unităţile de învăţământ, lista manualelor şcolare cuprinsă în „Catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018”, prevederile ordinului MEN şi priorităţilor stipulate în acesta. În perioada 13 – 17 martie, fiecare inspectorat școlar va centraliza formularele de comandă obţinute de la unităţile de învăţământ şi va contabiliza datele pe discipline şi edituri, urmând ca în perioada 20 – 24 martie să fie derulate procedurile legale pentru încheierea contractelor de retipărire a manualelor şcolare. Editurile vor retipări manualele școlare în perioada 27 martie – 16 iunie și le vor difuza către depozitele de carte școlară ale inspectoratelor în perioada 19 – 30 iunie. Distribuirea, de către fiecare inspectorat şcolar, a manualelor şcolare retipărite către unităţile de învăţământ, ar urma să se facă în perioada 3 – 14 iulie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here